Forretningsstrategi

 

Vårt erbjudande

Vi fokuserar på branschspecifika affärssystem där våra erbjudanden är mer kostnadseffektiva än generella lösningar. Vårt samlade erbjudande består av följande delar;

  • Programvaror
  • Specialisttjänster
  • SaaS, Support-/underhållsavtal  

Affärsidé

Vår affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och modernt verksamhetsstöd.Våra programvaror stödjer grundläggande kärnprocesser hos våra kundföretag och utan våra produkter så kan inte våra kunder driva sin kärnverksamhet.

FörvärvsstrategiUPP

En viktig del i bolagets affärsverksamhet är att kontinuerligt söka efter målbolag inom befintliga eller nya programvarunischer. Målbolagen måste dock ha följande karaktäristiska egenskaper;

Målbolag

Nischorientering

  • Verksamhet in avgränsade nischer med potential
  • Möjlighet att nå dominans inom nischen

Affärsmodeller med repeterbara intäkter

  • Intäkterna skall till väsentlig del bestå av avtalsbaserade programvaruintäkter.

Karaktäristik för Målbolag

  • 10 – 100 Mkr omsättning
  • Nischat programvarubolag
  • Vinst per aktie efter förvärv kritisk faktor
  • Pris ca 5-7 ggr beroende på EK

TillväxtstrategiUPP

Vår tillväxtstrategi omfattar såväl organisk tillväxt som förvärv. 

Vitecs tillväxtstrategi

Förvärva
Identifiera och genomlysa nischade förvärvsobjekt samt förhandla och förvärva.

Förädla
Skapa operativa förbättringar och slå fast strategisk inriktning. Säkerställa starka positiva kassaflöden.

Växa
Genomföra kompletterande förvärv, tillvarata synergier, effektivisera och fortsätta växa organiskt

Förvärva...
Identifiera och genomlysa nya nischer etc…

NischstrategiUPP

Vi har valt en tydlig nischorientering som affärsstrategi  vilket vi benämner ” Vertical Market Software Strategy”. Sådana nischer kännetecknas av nedanstående karaktäristiska egenskaper;

Vitecs nischstrategi

Begränsad Konkurrensbild
Nischerna består ofta av små konkurrerande bolag med begränsade resurser att växa och med begränsad kapacitet att utveckla moderna produkter, ibland även utan ”professionell” ledning.

Höga inträdesbarriärer
Kundernas system är affärskritiska, de är utvecklade under lång tid med många manår i nedlagda insatser samtidigt som de är starkt branschanpassade, vilket medför en hög kostnad och förlorade specialfunktioner för kunden om de går till generella affärssystemlösningar. 

Få underleverantörer
Programprodukter inom nischade områden har generellt ett mycket lågt beroende av tredjepartsleverantörer och  egenutveckling dominerar produktbilden.

Stora men ej gigantiska kundmarknader
Nischmarknader kan karaktäriseras som marknader med hundra eller  flera tusen kunder. De är varken miljardmarknader eller enstaka storkundmarknader.

Kundens alternativ
Inom nischmarknader finns en begränsad konkurrens från generella systemlösningar och egenutvecklade konsultlösningar som genom behovet av specialanpassning blir dyrare för kunden.