Om Vitec

Vitec Software Group leverer bransjespesifikk programvare og tjenester til norske og svenske eiendomsmeglere. Selskapet er notert på NASDAQ OMX børsen i Stockholm.

Vitec Megler Norge den ledende leverandøren av programvare til norske eiendomsmeglere.

Uansett hvordan markedet ditt ser ut, kan vi i Vitec tilby en rekke nyttige produkter og tjenester. I et marked i stadig endring jobber vi kontinuerlig med å tilby nye og tilpassede løsninger til våre kunder.

Til våre norske kunder kan Vitec tilby to produktlinjer, henholdsvis ON Broker eller Meglersystemet. Dette er løsninger som over lang tid er utviklet i samarbeid med våre kunder og som pr. i dag benyttes av ca. 70 % av de norske eiendomsmeglerne.

Via Vitec It-Drift leverer vi også komplett IT-outsourcingstjeneste for våre kunder. Vitec IT-Drift er Microsoft Gold Certified Partner. Vitec IT-Drift har oppnådd sertifiseringen gjennom en grundig analyse av kompetanse, kvalitet og leveransedyktighet innen løsninger basert på Microsoft-teknologi.

Våre konsulenter tilbyr også rådgivende tjenester i forbindelse med salg og oppgjør av eiendommer.Til sammen ivaretar selskapene hele verdikjeden i form av utvikling, salg, opplæring, support og drift av systemene.

Microsoft sier følgende om sine Gold Certified Partners

- Gold Certified Partners are the top level of Microsoft solutions partners and have access to the tools and support they need to help them stand out in the marketplace. At this level you have the opportunity to build the closest working relationship with Microsoft.