Image Content Implementering.jpg
INVESTOR PROTECTION

Nykredit fik brugervenlig og skalerbar MiFIR-løsning

State-of-the-art. Sådan lød dommen over Vitec’s løsning til investor protection, PORTMAN MiFIR, efter to måneders drift hos Nykredit, som var en af de første kunder på løsningen. Rasmus Grinderslev, som på daværende tidspunkt var Product Manager i Vitec, forstår godt begejstringen: ”Det er ikke bare en black box, de har fået leveret. Brugerne har været med på rejsen lige fra starten, og løsningen er designet ud fra det konkrete workflow brugeren sidder i – så forventningerne er blevet indfriet fra Dag 1”.

Da Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) varslede om øgede rapporteringskrav med det formål at skabe stærkere investorbeskyttelse, stod mange banker pludselig over for en uoverskuelig opgave. Det gjaldt også Nykredit, en af Danmarks største banker med knap 180 mia. kr i forvaltning.

Lovændringen kræver, at bankerne skal rapportere til investor, hvis den enkelte porteføljes værdi er faldet 10 procent eller mere siden sidste rapportering, eller hvis der er gearede instrumenter i porteføljen, som har tabt 10 procent siden erhvervelse af instrumentet. Med titusindevis af porteføljer stod Nykredit derfor over for en meget stor mængde data, der skulle analyseres for at sikre compliance med de kommende rapporteringskrav.

Nykredit kørte i forvejen sin kunderapportering via Vitec’s porteføljestyringssystem PORTMAN, og da Vitec ringede på døren, gik parterne hurtigt i dialog om mulighederne. Vitec’s mål var fra starten at skabe en komplet standardløsning til en attraktiv pris. Rasmus Grinderslev uddyber:

”Vi talte med alle kunderne og satte os ned med dem for at tegne workflowet, så det blev så operationelt som muligt for såvel en stor bank som en asset manager. Blandt andet for at holde omkostningerne nede, gik vi efter at bygge en løsning, der var ”one size fits all”, men med fleksibilitet nok til at kunderne følte, det var lavet til dem. Så fra første tegning handlede det om at tage udgangspunkt i brugeren og at lytte og forstå hvilke behov, løsningen skulle tilgodese – var løsningen dyb nok? Var den bred nok?”

Med dette tog Vitec afsæt til en udviklingsproces, hvor det var de fremtidige brugere, der satte rammerne for det færdige produkt.

Brugerne fik ordet

Vitec nedsatte en brugergruppe med repræsentanter fra Nykredit, og derfra gik det slag i slag med en cirkulær proces, der tillod brugerne at tegne processer og definere ønsker til løsningen i direkte dialog med Vitecs forretningsudviklere. Ifølge Rasmus Grinderslev er det unikke ved PORTMAN MiFIR netop, at løsningen er designet ud fra brugernes eksisterende arbejdsgang:

”I stedet for at bygge løsningen ud fra logikken i lovgivningen, kom vi hurtigt frem til at løsningen skulle baseres på brugernes workflow og automatisere så mange processer som muligt – lige fra systemet fortæller, at der kan være et brud og til kunderapporten er sendt ud af døren. Banken har én arbejdsdag til at gennemføre processen, og loven er ligeglad med, om banken har én eller 70.000 kunder, den skal undersøge, så det er nødvendigt med et meget operationelt workflow.”

Vitec havde flere kunder ombord på projektet, og det betød, at der hurtigt kunne tages hul på udviklingen. Med involvering af flere forskellige kunder blev løsningen trykprøvet undervejs af mange fremtidige brugere, compliance officers og dataleverandører. Efter få måneder fik Nykredit den første version af løsningen i produktion. Og reaktionerne var positive:

”En af tilbagemeldingerne fra Nykredit var, at den løsning, vi kom med, var ”state-of-the-art” sammenlignet med det, de havde set fra nogle af vores konkurrenter. Brugerne er virkelig begejstrede, og det har meget at gøre med, at de selv har været så involverede i processen”, siger Rasmus Grinderslev.

Cost-effektiv proces og ro i sindet

Med PORTMAN MiFIR kan porteføljemanageren løse rapporteringsopgaven med høj effektivitet, fordi den giver hurtigt overblik over værdiændringer, der falder inden for rapporteringskravene, uden behov for manuel datasøgning. Løsningen gør altså porteføljemanageren opmærksom på, hvis der er behov for rapportering på baggrund af en værdiændring. Det giver nogle åbenlyse operationelle fordele – og på ledelsesgangen giver det ro i sindet. Klavs Holten, Head of Reporting i Nykredit, uddyber:

”Med PORTMAN MiFIR har Vitec givet os svaret på den daglige rapporteringsudfordring, som lovændringen har medført. Vores reaktionstid er forkortet væsentligt, og holdt op imod risikoen for dramatiske ændringer på værdipapirmarkedet, giver det os stor tryghed, at vi er beredte.”

Fra Vitecs side har det været centralt at give kunderne et udbytte, der rækker ud over den rent tekniske løsning, og Rasmus Grinderslev er ikke i tvivl om, at det er lykkedes:

”Det er en skalerbar løsning, som tilbyder rigtig meget værdi for forholdsvis få penge, og som ikke pludselig kræver en masse ekstra tid. Og fordi systemet er så effektivt, nedsætter det risikoen for fejl og oversete hændelser. En leder hos en af vores andre bankkunder har formuleret det sådan, at han betragter løsningen som en slags forsikring mod compliancebrud.”

Vitec’s MiFIR-løsning tager også højde for datastøj, som ellers kan påvirke kontrollen. Rasmus Grinderslev uddyber:

”Der kan være data, som ikke kan eller må rettes, men som påvirker kontrollen. Så vi har sørget for at brugeren kan undertrykke falske alarmer, og vi arbejder løbende sammen med kunderne på at forfine funktionalitet som denne”, fortæller Rasmus Grinderslev. 

Mere for mindre med abonnementsløsning

Siden løsningen blev implementeret hos Nykredit, er lovgivningen trådt i kraft, og der er kommet flere abonnementskunder på løsningen undervejs, som nu også er repræsenteret i brugergruppen. Vitec har jævnligt møder med gruppen for at få indsigt i, om alt fortsat fungerer efter hensigten, og om løsningen kan løftes yderligere. I kraft af den bredt sammensatte gruppe, faciliterer Vitec dermed et netværk for brugerne og kunderne, som giver mulighed for at udveksle erfaringer og at benchmarke op imod hinanden, hvilket fylder meget i kundernes værdibillede.

Den løbende feedback fra brugergruppen fungerer samtidig som Vitec’s primære kilde til videreudvikling af løsningen, og i takt med at løsningen kommer ind under huden på kunderne, fungerer brugergruppen som et innovationsforum, hvor der bliver sat fokus på uhensigtsmæssigheder og forbedringspotentialer. Rasmus Grinderslev uddyber:

”Undervejs bliver vi jo opmærksom på detaljer, som hverken vi eller kunderne havde udtænkt fra starten, fordi vi ikke havde det fulde billede. Og så er det uvurderligt, at brugerne kan gå direkte til os og spørge, om vi kan slå noget til eller fra eller udvikle ny funktionalitet, og det gør, at løsningen hele tiden vokser i conveniance.”

I Vitec fokuserer de salgs- og kundeansvarlige generelt på at fremhæve fordelene ved abonnementsbaserede løsninger, som MiFIR-løsningen er et eksempel på. Ved denne model høster kunderne fordele i form af den indflydelse og løbende udvikling som abonnementsordningen rummer.

”Kunden oplever, at de kan komme med ønsker til løsningen, og hvis det er noget, der giver mening for gruppen, jamen så bliver det lavet under abonnementet. Og det er ofte ændringer, som vi kan gennemføre ret hurtigt – og kunderne skal ikke have penge op af lommen på ny,” afslutter Rasmus Grinderslev.

Vil du vide mere om PORTMAN MiFIR, er du velkommen til at kontakte os


/2018

Kunden siger

”Med PORTMAN MiFIR har Vitec givet os svaret på den daglige rapporteringsudfordring, som lovændringen har medført. Vores reaktionstid er forkortet væsentligt, og holdt op imod risikoen for dramatiske ændringer på værdipapirmarkedet, giver det os stor tryghed, at vi er beredte.”

- Klavs Holten, Head of Reporting i Nykredit

Bliv ringet op

Når du udfylder, og sender denne formular, accepterer du, at Vitec lagrer dine personlige data, og bruger dem til at opfylde din ordre. Hvis du senere ønsker at fjerne dine data, skal du kontakte Vitec via email vitecaloc@vitecsoftware.com

Tilmeld dig ”Nyt fra Vitec”

Når du udfylder, og sender denne formular, accepterer du, at Vitec lagrer dine personlige data, og bruger dem til at opfylde din ordre. Hvis du senere ønsker at fjerne dine data, skal du kontakte Vitec via email vitecaloc@vitecsoftware.com