Automation.jpeg

Fokus på effektive arbejdsprocesser

Handelsbankens samarbejde med Vitec Aloc strækker sig over godt 15 år, og kredser om handelssystemet IDEAS og porteføljestyringssystemet PORTMAN. Og der er en god grund til, at samarbejdet har holdt så længe. ”Vitec Aloc er en meget seriøs spiller på markedet”, siger Esben Bøgeholdt Kæmpegaard, Chef for Handelsbanken Danmarks formueprodukter. ”De har altid en meget professionel tilgang til vores ønsker og krav”.

En bank er ikke bare en bank

Den daglige drift af systemerne foregår primært gennem en datacentral. Her er en række banker samlet om en fælles PORTMAN- og IDEAS-løsning, og når det gælder drift og udvikling af fællesløsningerne, går kontakten til Vitec Aloc altid gennem datacentralen.

Men en bank er ikke bare en bank, og hver bank har sine egne ønsker til, hvad systemerne skal kunne udover den fælles standardløsning. I de tilfælde foregår samarbejdet udenom datacentralen og direkte mellem Handelsbanken og Vitec Aloc. Og det er dét samarbejde, som vi har talt med Esben Bøgeholdt Kæmpegaard om.

 

Ved hvad der foregår i branchen

Lydhørhed over for ønsker og krav til egenudvikling af systemerne prioriteres naturligvis højt af Esben Bøgeholdt Kæmpegaard. På den ene side er Handelsbanken en del af et fællesskab omkring systemerne, men på den anden side har alle i fællesskabet jo egne krav og ønsker. Det er en model, der stiller store krav til it-leverandøren, men som samtidig giver den enkelte bank mulighed for input og inspiration fra en række andre banker i fællesskabet.

”Vitec Aloc har antennerne ude hos de andre banker, og den viden nyder vi selvfølgelig godt af”, siger Esben Bøgeholdt Kæmpegaard og fortsætter: ”Det gælder i hverdagen, men også ved faglige arrangementer som for eksempel den årlige PORTMAN Dag, hvor vi bliver præsenteret for nye ideer, tiltag, hvad der er i pipeline og så videre”.

 

Compliance og effektivitet

Den finansielle sektor er i de senere år blevet mødt med lovtiltag, der har lagt beslag på en væsentlig del af ressourcerne til it-udvikling. Og i bankernes bestræbelser på altid at være compliant, ligger der en latent fare for, at det kommer til at gå ud over effektiviteten.

 

Effektive processer

Når ambitionen er til stadighed at øge effektiviteten, så stiller det også krav til de interne rutiner og processer.  Systemerne skal understøtte automatisering af daglige rutiner og arbejdsprocesser, så der kan frigøres tid og ressourcer fra drift til andet og mere værdiskabende arbejde til glæde for kunderne.

Vitec Aloc har sine rødder i den finansielle sektor, og som Esben Bøgeholdt Kæmpegaard siger: ”De ved, hvad der foregår i en bank, og derfor ved de også, hvornår noget er rart at få fixet, og hvornår noget er vigtigt at få fixet. Og det skinner heldigvis igennem i den løbende udvikling af systemerne i forhold til brugergrænseflader mm. som er med til at styrke og effektivisere vores arbejdsprocesser”.

 

Tillid til det daglige samarbejde

”Efter så mange års samarbejde, er det måske ikke så mærkeligt, at vi taler samme sprog. Vi har en åben og ligefrem dialog, der baserer sig på tillid, og der bliver altid lyttet og reageret,” siger Esben Bøgeholdt Kæmpegaard og slutter denne snak med, at ”vi er meget glade for samarbejdet. Vitec Aloc er proaktive, de kender os som bank, de kender deres egne produkter, og de ved, hvad der rører sig i den finansielle sektor. Jo, jeg kan roligt sige, at vi er glade for samarbejdet”.

 

 

Om Handelsbanken Danmark

Handelsbanken Danmark er en del af den svenske Handelsbanken-koncern, en af Nordens største banker, og har den højeste rating af internationale kreditvurderingsinstitutter.

Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. I Danmark er der over 600 medarbejdere og flere end 50 filialer landet over.

 

Juni 2020

Nykredit logo.png

Kunden siger

”Vi er meget glade for samarbejdet. Vitec Aloc er proaktive, de kender os som bank, de kender deres egne produkter, og de ved, hvad der rører sig i den finansielle sektor. Jo, jeg kan roligt sige, at vi er glade for samarbejdet”.

- Esben Bøgeholdt Kæmpegaard, Chef for Handelsbanken Danmarks formueprodukter

 

Bliv ringet op

Når du udfylder, og sender denne formular, accepterer du, at Vitec lagrer dine personlige data, og bruger dem til at opfylde din ordre. Hvis du senere ønsker at fjerne dine data, skal du kontakte Vitec via email vitecaloc@vitecsoftware.com

Tilmeld dig ”Nyt fra Vitec”

Når du udfylder, og sender denne formular, accepterer du, at Vitec lagrer dine personlige data, og bruger dem til at opfylde din ordre. Hvis du senere ønsker at fjerne dine data, skal du kontakte Vitec via email vitecaloc@vitecsoftware.com