PORTMAN GUI screenfoto top.jpg
PORTMAN

PORTMAN - Investment Management løsning

En anerkendt investment management løsning, der anvendes som kernesystem inden for Asset Management, Family Offices, Private Banking, Pension & Insurance samt Bank Treasury.

Et standardløsning, der består af integrerede moduler. Med PORTMAN understøttes forretningsgange i front-to-back office effektivt.

Du kan automatisere daglige rutiner og integrere STP mod depotbanker, dataleverandører, handelsplatforme og ERP-systemer, og du får et online overblik over positioner, aktivfordeling, afkast, risiko mv. Og ikke mindst får du en løsning, der kræver få ressourcer at drifte, vedligeholde og opgradere. Med vores abonnementsbaserede model sikres løbende opgraderinger af systemet.

Med PORTMAN kan rapportering skræddersys – både i form af rapportering til kunder, ledelse og myndigheder – eller bero på standardiserede rapporter, mobile- og desktop apps samt dashboards.

PORTMAN kan fås som SaaS/hostet eller som lokal installation.

Integrerede moduler

PORTMAN består af dedikerede, integrerede moduler og features til at understøtte:

Integrationer

PORTMAN er en åben løsning, der let kan integreres med andre systemer og serviceleverandører:


Aktivklasser

PORTMAN understøtter de mest anvendte aktivklasser:

  • Cash Instruments – som Obligationer, Aktier og Fonde inkl. gennemlysning
  • Derivatives - som Futures, Options, Forwards og SWAPs
  • Direct Loans
  • Cash Accounts
  • Alternative Investments
  • Security Financing Transactions – som Repo og Securities Lending

citationstegn.png
"Til forskel fra en række af de større alternativer, er PORTMAN et meget åbent system. Man kan så at sige få lov til at se, hvad der gemmer sig under hjelmen. Men måske endnu vigtigere, så er det muligt at koble PORTMAN direkte på PensionDanmarks øvrige systemer."

Anders Bruun, CFO og ansvarlig for fondsrapportering i PensionDanmark

Læs hele casen >

Se, hvordan vi arbejder hos Vitec Aloc