Topbanner-til-implementering5.png
Implementering

Pålidelig implementeringsservice

Implementering er en af de investeringer, der gør, at du kommer godt og sikkert i drift. Det sikrer, at du opnår det størst mulige afkast af din investering i en ny kapitalmarkedsplatform.

Når en systemløsning skal implementeres, er kommunikation og forventningsafstemning de vigtigste nøgleord hos Vitec Aloc. Vi er kendt som en troværdig og pålidelig samarbejdspartner, og vores erfarne konsulenter har kompetencerne til at sætte sig hurtigt ind i jeres processer. De hjælper jer gennem alle faser af implementeringen ved at stille de rigtige spørgsmål og komme med konkrete forslag.

I Vitec Aloc har vi en fælles interesse med vores kunder i effektiv implementering, og vi afklarer altid tidsramme og økonomi på forhånd. Ingen har interesse i langstrakte implementeringsforløb.

Vi kender forretningsområderne indgående fra et tæt samarbejde over mange år, og flere af vores medarbejdere har en baggrund i forretningen. Det gør, at vi kan byde ind med kvalificeret viden i processen og ikke kun være proceskonsulenter. Målet er tilfredse kunder, og her kan vi fremvise en god track record.

Vi formidler gerne uforpligtende kontakt til en række referencekunder, som har erfaring med vores implementeringsforløb.

citationstegn.png
”Vitec Aloc er store nok til at løse opgaven, men samtidig ikke større end at vi føler, at vi fylder noget…”

Anders Bruun, CFO i PensionDanmark

 Læs hele casen >

citationstegn.png
”Den væsentligste forskel mellem at samarbejde med store internationale udbydere og Vitec Aloc er, at vi dér er en meget lille fisk i en stor sø, mens vi hos Vitec Aloc er en stor kunde, der bliver taget alvorligt”.

Lars Haram, CIO og leder af kapitalforvaltningen i Oslo Pensjonsforsikring.

 Læs hele casen >