Vitec tilbyder MiFID II løsninger til markedet

2 maj 2017

Implementering af MiFID II understøttende tiltag fylder rigtig meget i vores og kundernes dagligdag, og har lagt hele branchen under pres.

Alle aktører i branchen skal være compliant til januar 2018. I Vitec oplever vi derfor øget efterspørgsel efter attraktive markedskonforme løsninger, der forholdsvist nemt kan bringes i spil i kundernes egen organisation. Og vi har naturligvis løsninger klar til vores kunder.

Hvad siger kunderne?


Accunia Fondsmæglerselskab, der har været kunde på Vitecs kapitalforvaltningsløsninger siden 2009, er en uafhængig fondsmægler, der arbejder grundigt med hver enkelt investering under hensyn til helheden. Accunia styrker ligeledes deres brug af Vitecs løsninger ved at tilkøbe MiFID II modulet.

John Lind, Administrationschef, Accunia Fondsmæglerselskab:

”MiFID II ændringerne fylder meget for os, vore kunder og markedet generelt. For at sikre den bedst mulige løsning, der vil gøre hverdagen nemmere og sikre rettidig compliance, udvider vi nu brugen af Vitecs løsninger. Løsninger, der har en central rolle i synliggørelsen af vores egen værdiskabelse overfor vores kunder", siger John Lind.


Sparekassen Kronjylland har været kunde på Vitecs børshandelssystem siden 2003, og har valgt at tilkøbe MiFID II modulet.

Mads Lyhne, Områdedirektør Finans, Sparekassen Kronjylland:

”MiFID II ændringerne pr 1/1-2018 fylder rigtig meget i vores organisation. For at imødekomme MiFID II kravene, og sikre, at vi på handelssiden er compliant i rette tid, har vi indgået aftale med Vitec Aloc.

Aftalen sikrer, at vi ikke skal bruge flere kræfter på denne del af MiFID II frem mod årsskiftet 2017/2018. Vi har gennem mange år samarbejdet med Vitec Aloc, som vi ser som en troværdig, stabil og fleksibel leverandør med høj forretningsmæssig værdi i deres løsninger”, udtaler Mads Lyhne.

Vitecs MiFID II løsninger

Vitecs MiFID II løsninger er designet til at understøtte både buy-side og sell-side.

Med kapitalforvaltningssystemet PORTMAN hjælpes buy-side kunder bl.a. med:

  • automatiseret og overvåget tabsrapportering
  • den lovpligtige omkostningsrapportering
  • synliggørelse af egnethed i forhold til kunder
  • synliggørelse af rådgiveres certificering og egnetheden i forhold til de finansielle instrumenter der handles og rådgives omkring
  • om kunden får den påkrævede rapporteringsfrekvens han skal have jf. produktsammensætningen.

Forhold der altid vil være væsentlige, især når markedet bevæger sig, og er en hjørnesten i forhold til MiFID II compliance.

Med handelssystemet IDEAS hjælpes sell-side kunderne med at blive compliant bl.a. ved at:

  • hjælpe med dele af Systematic Internalizer forpligtigelsen, bl.a. ved understøttelse af Nasdaqs ”Auction On Demand”
  • give øget information til bl.a. brug for rapportering til TRS og MAR, fx udvidet tidsstempel, tradetickers, liquidity provider flag og investeringsbeslutningstager
  • understøtte mulighed for forsinket offentliggørelse på Nasdaq Nordic
  • understøtte Nasdaqs short codes
  • sikre automatiseret overførsel af handler til backoffice.


Mere information
Ønsker du at høre mere om MiFID II eller andre af vores løsninger, er du velkommen til at kontakte os.