Vitec (0580) 0.jpg
it-system til advokater og advokatsekretærer

Vitec§Advokat

Vitec§Advokat er et system til advokater og advokatsekretærer. Med sin logiske opbygning og enkle betjening er man hurtigt i gang med den nye løsning. Det består af et grundsystem, der opfylder de mest almindelige behov i advokatvirksomheden. Dertil kommer ekstra moduler til bl.a. administration af ejendomme og inkassosager.

Vitec§Advokat indeholder:

 • Grundsystem
 • Dokumentintegration
 • Inkasso
 • Ejendomshandler
 • Ejendomsadministration
 • Betalingssystem via internet
 • Lønsystem

Grundsystemet

Allerede med grundsystemet til Vitec§Advokat er advokatfirmaet udstyret med et omfattende administrativt system, der sparer tid og sikrer rutiner i det daglige arbejde med klienter og sager.
Grundsystemet indeholder:

 • Klient/sagsmodul til oprettelse og ajourføring af al sagsrelateret information
 • Afregningsmodul med automatisk opsamling af udlæg og medgået tid som forslag til løbende eller endelig afregning af en sag
 • Time/sagsmodul med fuld integration til afregning over for klienter eller andre parter
 • Integreret økonomisystem med:
  • nem, daglig bogføring af sager, eget regnskab eller andre delregnskaber
  • automatisk tilsvarsberegning og -regulering
  • løbende forespørgsel eller udskrift af kontokort, regnskaber og balancer
  • effektiv årsafslutning med automatisk efterpostering og indtil to åbne regnskabsår
  • mulighed for koncernregnskaber
 • Integreret besked, notat og aftalestyring til vigtige informationer om klienter og sager
 • Integrerede adressekartoteker til retskredse, kommuner, politikredse, pengeinstitutter og lignende
 • Dokumentstyring med lagring af al korrespondance og andet materiale i automatisk dannede sagsmapper
 • Arkivmodul til at lagre afsluttede sager - med fuld informationssøgning.


Dokumentintegration

Breve, lister, regneark og lignende laves nemt med et integrationsmodul til Office-pakken fra Microsoft. Du kan selv definere automatisk journalisering og fremnotering og trække på samtlige data fra Vitec§Advokats omfattende kartoteker.

 • Fra Microsoft Word er der 100 procent adgang til alle data
 • Alle regnskaber kan overføres til Excel
 • Mulighed for direkte integration til Microsoft Dynamics (Navision)

Inkassomodul

Med dette modul er du i stand til at behandle store mængder af sager med et minimum af arbejde og personale. Alle sagsforløb og breve kan frit defineres af brugerne. For at gøre opstarten nemmere leveres systemet med gennemprøvede sagsforløb, som omfatter de mest almindelige typer af sager.

Inkassomodulet omfatter:

Omfattende sagsoplysninger, herunder mulighed for at opdele fordringer med forskellige rentevilkår på samme sag

 • Automatisk eller ad hoc renteberegning med mulighed for omberegning med ændrede vilkår
 • Daglig sagsbehandling, herunder automatisk sagsbehandling
 • Daglig udskrift via dokumentintegration af alle opsamlede breve fra dagens sagsbehandling
 • Forligsudskrift med vedhæftet kreditaftale
 • A'conto eller endelig afregning over for klient

Inkassomodulet kan udbygges med:

 • Online inkasso med automatisk sagsudveksling med klienter og andre advokater
 • Nets-modul til administration af forlig
 • Infomodul til online opkobling af klienter, så de kan forespørge på egne sager
 • Indberetning til RKI og Debitorregistret

Ejendomsadministration

Grundsystemet til Vitec§Ejendom kan integreres med Vitec§Advokat, så du kan varetage både ejendomsadministration og økonomistyring. Alle typer af udlejningsejendomme kan administreres: andelsboligforeninger, ejerforeninger og erhverv eller kombinationer af disse.

Grundsystemet til adm. af ejendomme omfatter:

 • Ejendoms-, lejemåls- og beboerkartotek
 • Opkrævning FI-kort
 • Indlæsning af betalinger
 • Reguleringer og varslinger
 • Varme- og fællesudgiftsregnskaber
 • Andre forbrugsregnskaber
 • Indvendig og udvendig vedligehold
 • Omkostningsbestemt leje (beregning og varsling)
 • Betalingskontrol og rykkerprocedure med breve
 • BBR-indberetning
 • Komplet integreret økonomisystem med:
  • daglig bogføring
  • automatisk gennempostering af alle ydelser
  • automatisk mellemregning
  • løbende forespørgsel eller udskrift af kontokort, regnskaber og balancer
  • effektiv årsafslutning med automatisk efterpostering og indtil to åbne regnskabsår
  • mulighed for koncernregnskaber
 • Integreret besked, notat og aftalestyring til at fastholde vigtige informationer omkring lejemål og lejere
 • Integrerede adressekartoteker på ejendomme og lejemål til håndværkere, ejendomsfunktionærer og lignende
 • Dokumentstyring med lagring af al korrespondance og andet materiale i automatisk dannede sagsmapper

Hvis det ikke er nok, kan systemet udbygges med delmoduler til specielle opgaver. Alle delmoduler er fuldt integreret med grundsystemet.

Opkrævning via Nets

Du kan vælge opkrævning via Nets. Opkrævning finder sted online direkte til og fra egne ind- og udbakker hos Nets.

Integrationsmoduler

Vitec§Ejendom er et åbent system. Vitec Datamann A/S vurderer løbende, hvilke andre systemer på markedet, vores kunder har behov for at integrere til.

Vi kan tilbyde færdige integrationsmoduler til:

 • Vaskerisystemer
 • Varmeforbrug og -afregning
 • Microsoft Dynamics (Navision)økonomistyring
 • Facility Management (Mdoc) og bygningsvedligeholdelse
 • EAN fakturering af husleje til offentlige lejere
 • Bestyrelsesadgang med elektronisk attestation af bilag
 • Integration til foreningshjemmesider

Betalingssystem via internet

Et enkelt betalingssystem, der fanger alle fremtidige betalinger på registreringstidspunktet. Herefter kan betalingerne - uden yderligere behandling - overføres til et af følgende banksystemer:

  • Danske Bank (DBTS)
  • Nordea (Unitel)
  • BEC (Bankens Erhvervssystem)
  • Bankdata (bl.a. Sydbank)
  • KOS (KaSel Officebanking)

Har du mange tilbagevendende betalinger, kan systemet udbygges med integration til Nets for virksomhedsdebitorer.

Lønsystem

Vitec§Advokat kan leveres med standardsystemet Vitec CLR-Løn. Det er et omfattende pc-baseret lønsystem, der kan styre administrationen af lønnen på nem og sikker måde. Specielt for kontorer med omfattende ejendomsadministration er det en populær måde at løse en kompleks lønadministration på.

Fordelene ved Vitec CLR-løn er:

• Billigt i anskaffelse
• Prisen er uafhængig af datamængden
• Ressourcer frigøres til andre aktiviteter
• Samtlige krav til et moderne lønstyringssystem opfyldes
• Betjenes let og enkelt
• Skriver specificerede og letlæselige lønsedler
• Beregner og udskriver automatisk statistik til arbejdsgiverforening, Feriegiro og Skat
• Integreres let med finanssystemet i Vitec§Advokat
• Prisen for løbende opdatering og telefonservice er særdeles rimelig

Arbejd frit via internettet

Du kan vælge at have Vitec§Advokat liggende på en server hos Vitec Datamann og arbejde via internettet.
På den måde er alle data tilgængelige, uanset om du er hjemme, i sommerhus eller på kontoret, blot du har en bredbåndsforbindelse. Læs mere om vores Cloudløsning her.


Hvorfor vælge Vitec Datamann?

Når du skal finde en leverandør af it, er det vigtigt, at det bliver et firma, der kender din branche, og som vil være tilstede i mange år fremover.

Vitec Datamann har været it-leverandør siden 1977 og er kendt for solide og holdbare løsninger til advokatbranchen på Sjælland, Fyn og i Jylland. Fra 1. juli 2015 er Datamann en del af Vitec Sofware Group.

Mere information

Kontakt Vitec Datamann for yderligere oplysninger. Hvis du udelukkende er interesseret i administration af ejendomme, så se Vitec Datamanns ejendomssystem. 

Vitec§Advokat som Cloudløsning

Du kan vælge at have Vitec§Advokat liggende på en server hos Vitec Datamann og arbejde på din pc eller Mac via internettet.

Med en Cloudløsning er alle data tilgængelige, uanset om du er hjemme, i sommerhus eller på kontoret, blot du har en bredbåndsforbindelse.

Fakturaindlæsning advokat

Dette modul giver mulighed for at åbne en "email konto" direkte ind i din bogføringskladde.

Hermed får du en effektiv behandling af de fakturaer, du allerede nu modtager på mail fra dine leverandører, og du får mulighed for at scanne de fakturaer, du modtager på papir direkte til bogføringskladden. Den indlæste faktura gemmes i et elektronisk bilagsarkiv og kan kaldes frem med et ”klik” når der er brug for det.

Nyheder fra Vitec Datamann A/S

Se nyhedsbreve fra Vitec Datamann til advokat- og ejendomsbranchen.