Bilverkstad_3.jpg

AutoVision basis

Nøgleord om AutoVision:

 • Et dansk it-system med dansk brugervejledning, skræddersyet til danske bilforhandlere
 • Udviklet i tæt samarbejde med førende danske bilforhandlere
 • Indeholder uanede muligheder, men er samtidigt enkelt, logisk og funktionelt opbygget
 • Fleksibelt og skalérbart. Håndterer kravene fra den mindste til den største forretning og er født til at vokse med virksomheden
 • Fremtidssikret. Det kan afvikles på flere forskellige platforme, herunder Windows, Unix, Linux m.v.
 • Supporteres og videreudvikles af Vitec Datamann, som har mange års erfaring og er blandt de førende leverandører af it-systemer til bilforhandlere.

It-systemet leveres med følgende standardmoduler:

 • Finans
 • Debitor
 • Kreditor
 • Vognsalg
 • Værksted
 • Lager
 • Reklamationer
 • Servicekontrakter (aut. opkrævning kræver tilkøb af NETS integration)

Desuden findes en lang række specifikke tillægsmoduler og faciliteter, som kan vælges til alt efter behov og bilmærke.

Tilkøbsmoduler efter eget valg

 • SMS opsætning (indkaldelse til service, opfælgning efter besøg)
 • AutoFlet (Brevfletning af dine data til eks indkaldelser til service)
 • Bogføringskladde indlæsning (via Excel-fil)
 • Vognindlæsning (via Excel-fil)
 • DataWareHouse til SQL
 • Digitalt Arbejdskort
 • Ledelsesrapport - via Excel
 • Ledelsesrapport - via Power BI
 • Dækhotel (Hold overblik og fakturér nemt for opbevaring)
 • Velkomstskærm (Bl.a. til oversigt over forestående jobs)
 • Ekstra driftsfirma (i installationen, så man nemt kan danne et overblik)
 • Ekstra finansfirma (i installationen, så man nemt kan danne et overblik)
 • Lagerbogføring (Gør bogholderens opgaver nemmere)
 • Reservedelsopdateringer
 • Udtræk til revisor

3. partsprodukter

Vitec Datamann har gennem mange år opbygget et tæt samarbejde med udvalgte leverandører og kollegaer, der hver på sit felt hører til blandt de bedste og mest udbredte i branchen.

Alle disse tredjepartsprodukter er fuldt integreret med AutoVision. Derfor kan it-systemet udbygges til næsten alle tænkelige muligheder. Vitec Datamann står naturligvis inde for den samlede løsning.

Muligheder med 3. partsprodukter er f.eks:

 • Lejebilskontraktstyring (CarBuddii og RentLog)
 • Fakturaindlæsning og scanning (DocuBizz)
 • E-fakturering (via, TrueLink, 1link, ScalePoint)
 • BetalingsService (NETS integration)
 • Bankintegration (Til langt de fleste banker)
 • Online servicebooking (Auto IT)
 • Tidsregistrering med stregkoder (CarSoft Planner)
 • Aut. serviceinkaldelser (AG Analytics)
 • Booking/værkstedsplanlægning (CarSoft Planner)
 • Olieaftapning (Integration til gængse systemleverandører)
 • Salg og annoncering (Integration til AutoDesktop)
 • Samtykke og GDPR (Integration til Samtykke.net)
 • E-commerce (via DealerBridge)
 • Lagerautomat (integrationer til bl.a. Kardex Remstar)

Salgsafdelingen

Salgsafdelingen opretter og vedligeholder nye og brugte vogne. En lang række faciliteter giver gode muligheder for at styre levering, opbygning og salg.

Detaljeret registrering af oplysninger gør det muligt at fastholde historikken, og integrationen med de øvrige moduler leverer en række nyttige oplysninger om kunden, om værkstedsbesøg og eventuel servicekontrakt.

Kort sagt, hele den komplicerede og detaljerede række af oplysninger er tilgængelig, og kan kaldes frem via flere forskellige indgange.

Værkstedet

Når kunden henvender sig til værkstedet oprettes arbejdskort og værkstedsordre med nogle få tastetryk, og umiddelbart efter er samtlige oplysninger på bilen og kunden, inklusiv diverse specialaftaler m.m. tilgængelige for medarbejderen på værkstedet - og for alle andre brugere af systemet.

Reservedelslageret har straks herefter mulighed for at reservere/påføre reservedele. Systemet tager automatisk hensyn til kundens eventuelle rabat, aktuelle kampagner eller andet, der måtte være relevant.

Indtil den endelige fakturering af ordren kan de enkelte ordrelinjer redigeres eller flyttes til en ny eller anden ordre, og alle fakturaer indgår i den såkaldte sygejournal, der indeholder al historik omkring vognen.

Systemet kan naturligvis håndtere fastpris. Der er mulighed for at oprette et utal af operationsnumre, der kan styre fastpris, rabatter, afgifter etc. Der er også mulighed for både at oprette egne og/eller importere færdige kit-sæt.

Booking og tidsregistrering

De integrerede booking- og tidsregistreringsmoduler sikrer optimal styring og udnyttelse af værkstedet og dets ressourcer. De enkelte arbejdskort overføres elektronisk til både booking- og tidsregistrering, og al efterfølgende behandling sker i overskuelige og logisk opbyggede, grafiske skærmbilleder.

Opgaver og ressourcer dsiponeres hurtigt og nemt, og man kan danne sig et overblik over status for de enkelte opgaver og/eller den enkelte mekaniker.

For nøjagtig måling og for at minimere fejl foregår dataopsamlingen på værkstedet primært via stregkoder. De opsamlede data giver mulighed for at udtrække en række oplysninger, herunder produktivitets-, effektivitets og tomgangsanalyser.

Kontakt med importør/fabrik

Via direkte adgang til importør- eller fabrikssystemer er der mulighed for at overføre og modtage information online, f.eks. prisopdateringer, forespørgsler om nye biler, fælles sygejournaler, reklamationer m.m. ligesom reservedelsafdelingen har mulighed for at forespørge på reservedele, ordrebestilling og opfølgning. Ud over integration til alle de specifikke mærkesystemer er AutoVision fuldt integreret til DealerBridge, som benyttes af en del danske importører.

Reservedelslager

Lageret kan påføre reservedele direkte på arbejdskortet, og via et avanceret lagerstyringssystem sikres det, at de rigtige varer til den rigtige pris og i den rigtige mængde er til stede på rette tid.

Lagerstyringssystemet kan håndtere både minimum og maksimum lager, bestillingspunkter, nulordre m.v. - evt. differentieret for den enkelte leverandør.

Det er ikke nødvendigt at benytte samme lagerstyringssystem for alle varer. Der er næsten uanede muligheder for rabatstrukturer og -matricer, ligesom kunder kan tildeles forskellige profiler i forbindelse med køb. Kit-sæt kan oprettes som pakkeløsning og dermed forenkle arbejdsgangen for værksted og lager.

Intelligente stregkodelæsere

Programmerede eller såkaldte intelligente stregkodelæsere kan benyttes i forbindelse med lageroptælling og påpladslægning af købte varer.

Ved lageroptælling udlæses lageroptællingslisten elektronisk til stregkodelæseren. Optællingen kan herefter foregå enten i lokationsorden foreslået af stregkodelæseren eller ved at skyde stregkoden for den enkelte vare i den rækkefølge, man nu finder det mest hensigtsmæssigt.

Korrektioner, herunder lokation og antal, ændres direkte på stregkodelæseren. Den korrigerede optællingsliste tilbagelæses herefter til systemet, som automatisk foretager de registrerede ændringer og tilhørende bogføringer for lageret.

Påpladslægningen foregår tilsvarende ved udlæsning af indkøbsordrer til stregkodelæseren. Herefter skydes de enkelte varer på ordren, og man kan med det samme konstatere både restordrer og eventuelle forkerte/manglende leverancer.

Registrerede og evt. redigerede ordrer tilbagelæses til systemet, som efterfølgende selv opdaterer ordrer-, restordrer- og lagerbeholdninger og foretager den nødvendige bogføring.

Service og reparationsmodul

Service- og reparationsaftalemodulet giver mulighed for at oprette og styre service- eller vedligeholdelseskontrakter.

Aftalerne kan oprettes fleksibelt og detaljeret afhængigt af den enkelte aftale, og følges nøje med henblik på rentabilitet, kilometeropgørelse og eftersyn.

Opkrævninger udskrives f.eks. månedsvis, og der er mulighed for manuel justering af de månedlige ydelser, ligesom der er mulighed for indeksregulering m.v.

Koncernfaciliteter

Som en overbygning til standardudgaven af Autovision tilbydes en pakke med en række koncernfaciliteter, primært rettet mod forhandlere med flere fysiske og/eller juridiske selskaber.

 • Koncernoverbygningen indeholder bl.a.:
 • Fælles debitormasse
 • Debitorindbetalinger foretages til et hovedfirma og fordeles derefter automatisk ud i de enkelte firmaer
 • Åbent postsystem på debitorer håndterer automatisk indbetalinger via FIK eller manuelle indbetalinger
 • Koncernregnskab. Viser bl.a. alle afdelingers periodetal på samme balance
 • Fælles registreringsnummerkartotek. En kundebil oprettet i ét firma kan benyttes i alle firmaer. Alle oplysninger, der findes på registreringsnummeret, vil kunne ses og redigeres i alle firmaerne
 • Fælles sygejournal så bilen kan følges af værksted samt reservedels- og salgsafdelingerne i alle firmaer
 • Fastprissystem. Alle opdateringer og ændringer, der foretages i ét firma, er gældende i alle firmaer
 • Fælles medarbejderkartotek så alle medarbejdere har samme nummer i alle firmaer. Medarbejdere kan frit flytte rundt imellem afdelingerne
 • Central budregistrering på byttebiler, så kunden ikke kan "shoppe" i koncernen.

Rationaliseringsgevinster

Ud over de traditionelle koncernfaciliteter, som koncernregnskab og benchmarking, er det ikke mindst i det centrale debitorbogholderi, at der kan opnås rationaliseringsgevinster.

Selvom kunden handler flere steder i koncernen, får han kun ét kontoudtog, der viser, hvor, hvornår og hvor meget, han har handlet hvert sted - som det kendes fra benzinselskaberne.

Kunden skal kun indbetale ét samlet beløb til det valgte hovedselskab, hvor man styrer det centrale debitorbogholderi. Her kan man i ét og samme program, og i én og samme arbejdsgang, udligne de enkelte poster, som kunden ønsker betalt – på tværs af firmaerne.

It-systemet sørger selv for at lave de nødvendige posteringer på mellemregningskonti m.v. Nemt for kunden og nemt for virksomheden.

Nem sms og e-mail til kunden

Når en bil er klar til levering, kan det ikke gå hurtigt nok med at fortælle det til kunden. Ved at trykke på én knap i AutoVision kan du oprette en sms-besked eller e-mail med kundens telefonnummer eller e-mailadresse.

Hvis det er en sms-besked, kan du gøre brug af forskellige forvalgte tekster, som du selv kan lave, eller du kan skrive din egen tekst hver gang. Vælger du e-mail, åbnes en ny besked i Outlook, og du skriver din egen tekst. Nemmere og hurtigere kan det ikke blive.

Elektronisk planlægningstavle - Carsoft Planner

Med Carsoft Planner har du overblik over alle aktiviteter og kan udnytte kapaciteten i din virksomhed 100 procent. CarSoft Planner er opbygget som en elektronisk udgave af en manuel planlægningstavle med integreret tidsregistreringssystem og mulighed for at planlægge på alle pc'ere i netværket.

Når man opretter arbejdskort, bliver de enkelte job automatisk oprettet i Carsoft Planner. Når jobbet er færdigt, rapporteres den brugte tid tilbage i AutoVision. Den fleksible opsætning giver mulighed for at oprette filialer, afdelinger, personer, udlejningsbiler osv
Se demo.

Skræddersyet til din forretning

Dette er kun et begrænset indtryk af de faciliteter, AutoVision tilbyder. Der er mulighed for at kombinere med yderligere moduler og bilmærke-specifikke tillægsfaciliteter. Derfor er AutoVision ikke alene skræddersyet til din branche, men kan tilpasses præcist til den enkelte forretning.

Hotline og serviceaftaler

Vitec Datamann tilbyder serviceaftaler inklusiv Hotline, der sikrer omgående hjælp, når du har brug for det. Via serviceaftalerne er du også sikret løbende opdatering og videreudvikling. Læs mere om Vitec Datamanns service.