AS_Bilar_1.jpg
Faktura via e-mail, Nets og MobilePay løsninger

Faktura via e-mail, Nets og MobilePay løsninger

Faktura/kontoudtog via e-mail

I AutoVision benytter vi ikke fortrykte blanketter som f.eks. faktura og kontoudtog. Alle sådanne blankettyper er erstattet af såkaldte elektroniske blanketter, hvor hele blanketten med logo mv. "tegnes" af en laserprinter i forbindelse med udskriften. Men i takt med de stigende portopriser, er der færre og færre som udskriver sådanne blanketter fysisk, men i stedet vælger at benytte vores e-mail modul til elektronisk fremsendelse af faktura og kontoudtog. Ud over den sparede porto er der også en større tidsmæssig gevinst, ved ikke at skulle kuvertere og sende de pågældende dokumenter manuelt. Alle udskrevne eller e-mailede elektroniske blanketter kan gemmes i vores arkivsystem, og nemt fremfindes direkte fra AutoVision, hvis der skulle være behov for det.

Nets Betalingsservice til AutoVision

Med Nets til AutoVision er det nemt at overføre opkrævninger fra den månedlige fakturering af f.eks. servicekontrakter, leasingaftaler, dækhotel m.v. til Nets Betalingsservice. Tilmelding af en kunde til Betalingsservice kan foretages direkte i AutoVision, men kan også ske via et link til Nets, eller kunden kan selv gøre det i sin Netbank ud fra oplysninger på en tidligere fremsendt faktura. AutoVision bliver løbende opdateret fra Nets med hvilke kunder, der har en aktiv betalingsaftale. Når forfaldsdatoen oprinder hjemtages indbetalingerne fra Nets og bogføres automatisk i AutoVision via bilagsregistreringen. En hurtig, nem og effektiv løsning.

MobilePay Invoice

Som et alternativ til Nets og e-mail faktura har vi også en integration til MobilePay Invoice via TrueLink.

I AutoVision kan man således vælge at sende fakturaen til kundens mobiltelefonnummer på linje med at sende den til en e-mailadresse. Kunden skal have MobilePay på sin telefon. Bemærk at MobilePay Invoice ikke er anvendeligt til kontantsalg – og heller ikke er tiltænkt dette. Ved kontantsalg skal den almindelige MobilePay funktion i stedet anvendes.

Kunden modtager fakturaen i MobilePay app'en på sin telefon og betaler via app'en. Fakturaen er forsynet med en valgt betalingsfrist. Betalingen indgår i de almindelige FIK-betalinger, d.v.s. man modtager betalingen dagen efter sammen med sine øvrige FIK betalinger.

MobilePay betaling

Med AutoVision har man også mulighed for at benytte MobilePay som kontantbetaling f.eks. ved skranken i indskrivningen. Måden det foregår på er, at kunden modtager en mail på sin mobiltelefon med den pågældende faktura, som skal betales kontant. Hvis fakturaen er som aftalt, klikker man i sin enkelthed på et link i den pågældende faktura, som åbner MobilePay med det rigtige beløb, reference og modtager, og så er det bare at svipe, som man normalt gør i MobilePay. Det kan næsten ikke blive nemmere.