AS_Bilar_1.jpg
Faktura via e-mail, Nets og MobilePay

Faktura via e-mail, Nets og MobilePay

Faktura/kontoudtog via e-mail

I AutoVision benytter vi ikke fortrykte blanketter som f.eks. faktura og kontoudtog. Alle sådanne blankettyper er erstattet af såkaldte elektroniske blanketter, hvor hele blanketten med logo mv. "tegnes" af en laserprinter i forbindelse med udskriften. Men i takt med de stigende portopriser, er der færre og færre som udskriver sådanne blanketter fysisk, men i stedet vælger at benytte vores e-mail modul til elektronisk fremsendelse af faktura og kontoudtog. Ud over den sparede porto er der også en større tidsmæssig gevinst, ved ikke at skulle kuvertere og sende de pågældende dokumenter manuelt. Alle udskrevne eller e-mailede elektroniske blanketter kan gemmes i vores arkivsystem, og nemt fremfindes direkte fra AutoVision, hvis der skulle være behov for det.

Nets Betalingsservice til AutoVision

Med Nets til AutoVision er det nemt at overføre opkrævninger fra den månedlige fakturering af f.eks. servicekontrakter, leasingaftaler, dækhotel m.v. til Nets Betalingsservice. Tilmelding af en kunde til Betalingsservice kan foretages direkte i AutoVision, men kan også ske via et link til Nets, eller kunden kan selv gøre det i sin Netbank ud fra oplysninger på en tidligere fremsendt faktura. AutoVision bliver løbende opdateret fra Nets med hvilke kunder, der har en aktiv betalingsaftale. Når forfaldsdatoen oprinder hjemtages indbetalingerne fra Nets og bogføres automatisk i AutoVision via bilagsregistreringen. En hurtig, nem og effektiv løsning.

 

MobilePay betaling

Med AutoVision har man også mulighed for at benytte MobilePay som kontantbetaling f.eks. ved skranken i indskrivningen.  På en faktura udskrift kan der sættes en QR-kode som kunden kan scanne og betale direkte via.