EdelPhoto-3437 0.jpg
Service af hardware

Når computere sammenkædes i et netværk, får den enkelte enhed ofte så vital betydning, at man kan tale om væsentlige forringelser for hele systemet, når den enkelte enhed ikke fungerer, som den skal.

Typiske eksempler kunne være problemer med servere, printere, kommunikationsudstyr osv. Og når der opstår fejl, har den enkelte virksomhed behov for hurtig og kompetent assistance.

Vitec Datamann A/S tilbyder assistance til reparation af den enkelte hardwareenhed og til fejlsøgning og fejlretning af edb-systemet som helhed. Assistancen tilbydes efter regning, men kan også tilbydes som en fast serviceaftale baseret på den enkelte virksomheds behov.

Serviceaftaler

Vitec Datamann tilbyder følgende serviceaftaler:

  • System Care Service er faste aftaler, som omfatter alt omkring fejlfunktioner i edb-systemet lige fra fejldiagnosticering over fejlretning til reetablering af programmer og data efter fatale systemnedbrud.
  • Repair Service bruges, hvis kunden selv råder over tilstrækkelig ekspertise, og Vitec Datamann kan supplere med en aftale om fejlretning.
  • On Site Service er et tilbud om assistance på kundens adresse med garanti for en reaktionstid på fire - otte timer afhængigt af produktet.
  • Bring In Service udføres inden for 24 arbejdstimer, hvis kunden selv vil bringe edb-udstyret til Vitec Datamanns værksted for reparation.
  • On Location Service er til de helt store installationer, hvor en fast teknikerstab udstationeres hos kunden.

Vitec Datamann har rutiner, som sikrer en hurtig og kvalificeret fejlhåndtering:

  • Centralt placerede servicemedarbejdere
  • Servicemedarbejdere på alle kvalifikationsniveauer
  • Support fra erfarne produktspecialister og udviklere
  • "Udrykningstjeneste" - specialister, der kommer overalt og til enhver tid for at løse særlige problemer.

Reservedele med sikkerhed

Vitec Datamann samarbejder med producenter af originale reservedele. Vi tilbyder den højeste grad af sikkerhed for hurtig og effektiv service med direkte kontakt til reservedelslagre, hvor alt normalt kan skaffes inden for 24 timer.

 

Kontakt

Kontakt Vitec Datamann for at høre nærmere.

Support

Kontakt Vitec Datamann support