11 joulukuuta 2020

ACUTE- ja Apotti-järjestelmien välinen yhteys on avattu

Sonja Sjögren
Vitec_12_2020_UK_Arjen_kumppani_Verkko_Apotti_1920x750.jpg

Kun lääkäri kirjaa ACUTEssa lähetteen ja laittaa sen sähköisenä eteenpäin toiseen potilastietojärjestelmään, vaatii se järjestelmien välisen keskusteluyhteyden eli integraation. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri siirtyi käyttämään uutta Apotti-potilastietojärjestelmää, mikä vaati asiakkaaltamme Espoon kaupungin työterveyspalveluilta uudistuksia olemassa olevaan integraatioon.

Espoon kaupungin työterveyden Apotti-integraatioprojekti sai alkunsa jo keväällä 2020. Koronan tuomien muutosten vuoksi Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotto HUS:ssa siirtyi toukokuun sijaan syksyyn, mikä helpotti aikataulupaineita integraation suhteen. 

– Aloitimme testaukset Espoon työterveyden koeajossa maaliskuussa 2020. Koeajossa ja myöhemmissä testauksissa ilmenneitä asioita lähdettiin työstämään kiireesti eteenpäin. Lopulta aikataulumuutosten myötä ehdimme rauhassa tehdä tarvittavat muutokset, jotta liittymä saatiin toteutettua sujuvasti. Kaiken kaikkiaan projekti sujui hyvin, iloitsee Vitecin palvelupäällikkö Päivi Juoperi. 

Varsinainen Apotin käyttöönotto tapahtui lokakuussa, ja liikenne ACUTEn ja Apotti-järjestelmän välillä toimi onnistuneesti. Espoon työterveyspalvelujen henkilökunta otti muutoksen hienosti vastaan, ja arki on sujunut käyttöönoton jälkeen sujuvasti. 

 Yhteistyö projektin osalta sujui Vitecin kanssa asiantuntevasti ja hyvin. Vitecin henkilöstö oli ajan tasalla projektin etenemisestä, kiittelee Espoon työterveyshoitaja Niina Kokki 

Hyvän ja toimivan sairaalaläheteintegraation avulla asiakkaan ei tarvitse kuljettaa paperilappuja, vaan lähete ja tarvittavat tiedot saadaan liikkumaan järjestelmien välillä sujuvasti.  

– Integraatioprojektit ovat aina erilaisia ja vaativat hyvää yhteistyötä meidän ja asiakkaan välillä. Toisinaan aikataulut ovat tiukkoja ja uudistukset vaativat ripeää ongelmanratkaisua, kertoo Päivi.  

Apotti-järjestelmän integraatio on nyt saatavilla ACUTE-asiakkaille. 

Back