12 lokakuuta 2020

Tukipilarit itseohjautuvuuteen

Janne Vainio
Vitec_Janne_Vainio.jpg

Luottamus ja vastuu omasta työstä lisäävät vapautta. Samalla se vaatii itseohjautuvuutta ja pakottaa omatoimiseen päätöksentekoon, joka toisinaan tuntuu kuormittavalta. Siksi itseohjautuvuus tarvitsee tukea.

Omassa oppimisprosessissani olen havainnut tärkeitä tukipilareita, joilla voin tukea ihmisten itseohjautuvuutta:

  • Selkeä tavoite.
    • Tarvitsemme yhteisen päämäärän jatkuvaa kirkastamista, johon jokainen voi sitoutua omasta vapaasta tahdostaan.
  • Luottamus.
    • Luottamus sekä työnjako ja roolit, jotka on yhdessä tunnistettu ja valittu.
  • Selkeys.
    • Läpinäkyvyys, tiedon avoimuus ja selkeä päätöksenteko. Jokainen tietää mitä tekee ja mitä häneltä odotetaan.

Itseohjautuvuuden lisääntyessä johtamisesta tulee jaetumpaa, kun omaan työnkuvaan voi vaikuttaa. Tämä edellyttää parempia itsensä johtamisen taitoja sekä kykyä luoda laadukasta vuorovaikutusta toisten kanssa.

Mielestäni johtaminen on yhä enemmän yhteisten toimintatapojen toteuttamista. On tärkeää, että johtamistyössä on koko ajan enemmän valmentamista, oivaltamista ja rinnalla kulkemista. Johtaminen ei enää henkilöidy samalla tavalla kuin ennen. Hyvä organisoituminen, avoin viestintä ja sovittujen toimintatapojen jatkuva kehittäminen antavat meille parhaat eväät tärkeiden asioiden toteuttamiseen.

Silloin luomme arvoa asiakkaalle.

Back