Medixine Suite Turvallinen Viestinvälitys

Turvalliseen viestintään

Medixine Suite sisältää kaksi toisiaan täydentävää viestintämoduulia: pikaviesti (chat) ja turvallinen viestinvälitys. Molemmat viestintämoduulit voi hankkia erikseen tai yhdessä toisiaan täydentämään.

TURVALLINEN VIESTINVÄLITYS –MODUULI

on asymmetristä viestintää, asiakas kirjoittaa viestin ja saa viestiinsä vastauksen esimerkiksi seuraavana arkipäivänä. Turvallinen viestinvälitys –moduuli on toiminnaltaan sähköpostinomainen, mutta on käyttöliitttymältään ja toiminnaltaan optioimoitu terveydenhuollon käyttöön.

  • Turvallinen viestinvälitys tukee tiimin ja asiakkaan sekä ammattilaisen ja asiakkaan välistä viestintää. Viestiin voi liittää linkkejä kuvia, liitetiedostoja ja videoita.
  • Moduuliin voi luoda valmiita viestipohjia, joita voi muotoilla myös asiakaskohtaisesti.
  • Viestit tallentuvat palveluun ja viestiketjuja voivat lukea sekä asiakas että ammattilainen.
  • Ilmoitus uudesta viestistä voidaan konfiguroida lähetettäväksi tekstiviestinä tai vastaanottajan sähköpostiin. Ilmoitusviestissä on vain linkki, josta asiakas pääsee siirtymään ja kirjautumaan palveluun.