NHG-riskityökalu työterveyshuoltoon

Riskiennusteet parantavat työterveyshuollon vaikuttavuutta

NHG-riskityökalu tunnistaa ne työntekijät, joilla on korkea riski työkyvyn merkittävään laskuun seuraavan vuoden aikana. Riskityökalu mahdollistaa korkeariskisten työntekijöiden varhaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kohdentamisen niitä eniten tarvitseville.

Työntekijän tietoihin ja historialliseen palvelunkäyttöön perustuva algoritmi auttaa tunnistamaan ne työntekijät, joille tarkempi hoitosuunnitelma ja työkykyä tukevat palvelut olisivat erityisen hyödyllisiä ja jotka ilman työkalua voivat jäädä tunnistamatta. Riskiarvioiden pohjalta työterveyshuolto pystyy suuntaamaan olemassa olevia palveluitaan entistä tarkemmin ja parantamaan täten toimintansa kustannusvaikuttavuutta.

Riskityökalu on integroitu osaksi Acute-potilastietojärjestelmää. Integroinnin kautta työkalu on helposti työterveyshuollon asiantuntijan käytettävissä hänen päivittäisessä työssään. Työkalun käyttö ei edellytä käyttäjältä manuaalista työtä tietojen syötön muodossa.