Surveypal

Kehitä asiakaskokemusta Surveypalin avulla

Surveypalin avulla voit mitata asiakas- ja potilaskokemusta eri kokemuspisteissä ja kanavissa sekä hyödyntää palautetta kehittämistyössä.

Asiakaskokemuksen jatkuvalla mittaamisella on monia etuja:

  • Asiakastyö ja -kokemus kehittyy jatkuvasti.
  • Parhailta yksiköiltä voidaan oppia ja heikoimpia kehittää
  • Palautteen välitön kysyminen ja käsittely mahdollistaa asiakaskokemuksen muuttamisen. Saadaan mahdollisuus kääntää pettynyt asiakas tyytyväiseksi
  • Positiivisen palautteen hyödyntäminen johtamisessa lisää työviihtyvyyttä

OMINAISUUDET

  • Luo personoituja kyselyjä ja varmista miellyttävä vastaamiskokemus eri kanavissa, kuten sähköpostilla, tekstiviestillä, verkkosivuilla ja tablettilaitteilla
  • Seuraa palautetta reaaliajassa
  • Automatisoi palaute Acute-integraatiolla
  • Surveypalin tiimi auttaa teille sopivan palauteprosessin rakentamisessa
  • Lisäksi Surveypalia voi hyödyntää henkilöstökokemuksen mittaamisessa sekä muussa kysely- ja palautetyössä

Surveypal on käytössä kymmenissä terveyspalveluita tarjoavissa organisaatiossa.