Tytti Työterveysraportointi

TYTTI on Acuten tietokantaa lukeva, räätälöity sovellus, jolla saat operatiiviset raportit, listat, ja muun yksityiskohtaisen tiedon halutessasi.

Olemme myös laskeneet valmiiksi metriikan graafeineen mm. sairauspoissaoloista ja niiden kustannuksista esim. korvausluokittain, diagnooseittain, ikäryhmittäin. Kustannusten jakautuminen on siis analysoitu eri näkökulmista. Teemme käyttäjätarpeiden ja -palautteiden perusteella lisää analyysejä koko ajan. Lisäksi sovelluksessa on PDF-generaattori, joka tuo halutun metriikan valmiissa esitys-/tulostusmuodossa valitusta organisaatioista. PDF generoidaan automaattisesti laskutetuista tapahtumista (Jos henkilön organisaatio on laskutettavan organisaation alaorganisaatio tai päinvastoin niin kustannukset raportoidaan henkilön organisaatiolle. Muussa tapauksessa kustannukset raportoidaan laskutettavalle organisaatiolle. Tapahtumat, joissa maksaja on vakuutusyhtiö, eivät sisälly raportin lukuihin.) Kustannukset voidaan raportoida myös laskutettavalle organisaatiolle. Raportti sisältää laskutetut tapahtumat. Kolmas vaihtoehto on raportoida laskutetut ja valmiit tapahtumat. Valinta on käyttäjän tehtävissä.