sahkoautomaatio.jpg

Vie kaikki tärkeät tiedot ALMAan

2 kesäkuuta 2022

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta on teollisuuden kunnossapidossa aivan yhtä tärkeää kuin mekaanisten laitteiden tärkeiden tietojen lisääminen tietojärjestelmään. Kun kaikki tärkeä tieto on yhdessä paikassa, hyötyy siitä organisaatiossa jokainen.

Usein, kun aloitamme yhteistyön jonkun asiakkaan kanssa, on osa yrityksen tiedoista jo jonkinlaisessa tietojärjestelmässä. Tai vähintäänkin yrityksen avainhenkilön omassa käytössä olevassa excel-taulukossa. Tämä lähtötilanne ei ole yllättäen kovinkaan paljon muuttunut vuosien varrella. Meillä on edelleen Suomessa – koko maailmasta nyt puhumattakaan – todella monia isojakin yrityksiä, joissa tiedonhallinta on vielä edellä mainitussa excel-vaiheessa.

Joustava ja turvallinen tietojärjestelmä voisi kuitenkin tehostaa todella monen yrityksen, organisaation ja teollisuuslaitoksen toimintaa merkittävästi.

Esimerkiksi teollisuuden kunnossapidossa sähkö- ja automaatiotiedon paremmasta hallinnasta hyötyvät kaikki: omistajat, esimiehet, työntekijät ja myös ympäristö.

Jos tieto ei liiku, ollaan aina ongelmissa

Monessa yrityksessä on jo onneksi päästy eroon pelkistä exceleistä. Samalla yritykseen on kuitenkin voinut kerääntyä useita erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Erilliset järjestelmät saavat helposti aikaan ammatillisen ja organisaatiotason siiloutumisen, joka näkyy varsinkin ongelmien ratkaisutilanteissa. Jos esimeriksi teollisuuden kunnossapidossa on mekaanisille laitteille oma järjestelmänsä ja sähkö- ja automaatiotiedoille omansa, jää tieto ongelmasta ja sen luonteesta usein yksittäisen järjestelmän sisälle. Laitehuoltaja ei välttämättä tiedä, johtuuko ongelma laitteen mekaanisesta ongelmasta vai jostain muusta. Sähkömies voisi tietää, mistä kiikastaa, mutta tieto ei välttämättä tavoita häntä koskaan. Vasen ja oikea käsi toimivat (tai ovat toimimatta) ilman keskinäistä koordinaatiota.

Pahimmassa tapauksessa tuotantoprosessi voi huonon tiedonkulun vuoksi katketa pidemmäksikin aikaa.

Henkilöstön moniosaaminen kehittyy

Kun tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä, on tieto ongelmasta ja sen laadusta parhaimmillaan reaaliaikaisesti kaikkien järjestelmän käyttäjien tiedossa.

Oikea asentaja tai korjaaja osataan lähettää oikean koneen, laitteen tai kytkimen kimppuun nopeasti.

Samalla kehittyy henkilöstön moniosaaminen. Asentaja voi erilaisten lakien ja asetusten puitteissa korjata laitetta omin voimin niin pitkälle kuin mahdollista. Jos erikoisosaamista tarvitaan, löytyy myös oman alansa asiantuntija samasta järjestelmästä nopeasti.

Suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä on puhuttu jo pitkään. Eläköityminen jatkuu Suomessa edelleen vauhdikkaana. Jos organisaatiolle elintärkeät tiedot ovat yksittäisten ihmisten takana, häviää ihmisten eläköityessä paljon sekä hiljaista mutta pahimmillaan aika äänekästäkin tietoa. Kaikki olennaiset tiedot olisi siksi saatava talteen ja yrityksen käyttöön vielä henkilön ollessa mukana työelämässä. Eläkeläiseltä niitä on paljon vaikeampi saada.

Henkilöriskeihin liittyy myös tietoturva. Hyvin suojatussa järjestelmässä tiedot ovat turvassa pilvessä, vaikka asiantuntijan läppäri varastettaisiin tai se unohtuisi kahvilan pöydälle.

Suora hyppäys Ladasta Lamborghiniin ei yleensä kannata

Mistä kannattaisi lähteä tietojärjestelmän hankinnassa liikkeelle? Ota ensimmäiseksi yhteyttä esimerkiksi allekirjoittaneeseen. Selvitetään maksutta, mikä on yrityksesi tiedonhallinnan nykytaso. Samalla katsotaan yhdessä, mikä on se tiedonhallinnan tavoitetaso, jolla yrityksesi saa järjestelmästä parhaan hyödyn. Suoraan Ladasta Lamborghiniin ei pidä yrittää hypätä, vaan kannattaa edetä pienemmin askelin.

Vitec ALMAn asiantuntemusta kannattaa käyttää hyväksi, sillä kokemus on opettanut meitä paljon vuosien varrella. Jos aiot itse käyttää yrityksesi tiedonhallinnan kartoitukseen ja pohdintaan aikaa esimerkiksi 20 tuntia, niin lupaan, että me teemme vastaavan duunin jo parissa tunnissa. Lopun ajan voit keskittyä omaan ydintekemiseesi ja tuotantosi muuhun kehittämiseen.

Jan Finnilä
Liiketoimintapäällikkö
Vitec ALMA Oy