seikku-sawmill_picture-1.jpg
Tiedote

UPM Timber ottaa käyttöön Vitec ALMAn kunnossapitojärjestelmän neljällä sahallaan

22 kesäkuuta 2022

Vitec ALMA ja UPM Timber ovat solmineet yhteistyön kunnossapitojärjestelmän toteutuksesta UPM Timberin neljälle eri sahalle Suomessa.

UPM Timber on merkittävä pohjoismaisen sahatavaran tuottaja. Sen neljä sahaa sijaitsevat Suomessa ja niiden vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa kuutiota mänty- ja kuusisahatavaraa.

− Asiakkaamme ympäri maailmaa eri teollisuudenaloilla luottavat ammattitaitoiseen palveluumme sekä tuotteidemme tasaiseen laatuun. Kunnossapitojärjestelmällä on oma tärkeä roolinsa tuotantomme tehokkuuden, laadun ja luotettavuuden kannalta, kertoo UPM Timberin kunnossapidosta ja hankinnoista vastaavaa sahanjohtaja Timo Lehtinen.

Kunnossapitojärjestelmän vaihto on odotettu uudistus UPM Alholman, Kaukaan, Korkeakosken ja Seikun sahoilla aiemmin käytössä olleen järjestelmän tultua elinkaarensa päähän. Uutta Vitec ALMAn toimittamaa järjestelmää tulee käyttämään lähes 400 henkilöä. Kunnossapitojärjestelmän valintaa edelsi perinpohjainen omien tarpeiden ja mahdollisten järjestelmien evaluointivaihe.

Lehtisen mukaan ALMAn vahvuutena ovat varma ja toimiva tuote, järjestelmän laajuus ja integroitavuus sekä luotettavuus ja tietoturva. Hän näkee tärkeänä, että valittu järjestelmä mahdollistaa laajasti omaisuuden- ja elinkaarenhallintaan (EAM, Enterprise asset management) liittyvät kysymykset ja että Vitec ALMAn henkilöstöllä on vahva teollisuus- ja kunnossapito-osaaminen.

Erityisen tärkeitä UPM Timberille olivat valmis tuote ja kumppanin integraatio-osaaminen.

− UPM Timberillä on kunnianhimoinen hanke, jossa kunnossapidosta siirrytään enemmän ajattelemaan käynnissäpitoa. Olemme todella iloisia yhteistyöstä UPM Timberin kanssa ja ylpeitä meille osoitetusta luottamuksesta. Datamigraatiossa tulee siirtymään valtava määrä tietoa ja integraatiorajapintoja on kymmeniä erilaisia. Olemme viime vuosina panostaneet osaamisessamme niin integraatioarkkitehtuuriin, tuotetukeen kuin tietoturvaan, joten on hienoa, että asiakkaamme kokee tämän konkreettisesti valinnassaan, toteaa Vitec ALMAn toimitusjohtaja Juha Nissilä.

Yhteistyön myötä UMP Timber saa käyttöönsä täysin uusina elementteinä mobiili- sekä palvelukeskustoiminnot, joita sillä ei aiemmin ollut. ALMAn kunnossapitojärjestelmä toimii SaaS-palveluna, jolloin tarjoaja hallitsee palvelun tuottamiseen tarvittavaa pilviympäristöä, asiakkaan käyttämää sovellusta ja vastaa laajasti tietoturvasta.

Uusi kunnossapitojärjestelmä tuo UPM:n sahoille paitsi laatua ja luotettavuutta, mutta auttaa myös yhtiötä kohti sen vastuullisuustavoitteita.

− Haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua sahatavaraa mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Laadukkaalla kunnossapitojärjestelmällä on tärkeä merkitys tässä yhtälössä. Se mahdollistaa tuotannon tehokkaan toiminnan ja sen, että materiaaleista ei synny hukkaa tai turhia sahalinjan pysähdyksiä”, Timo Lehtinen sanoo.

Lisätietoja:

Timo Lehtinen, UPM Timber
p. 040 662 4496, timo.lehtinen@upm.com

Juha Nissilä, Vitec ALMA
p. 010 419 8561, juha.nissila@vitecsoftware.com