Boliden Kokkola otti teollisuuden kunnossapitojärjestelmän MaintALMA-moduulin käyttöönsä

boliden_kokkola_elyn_valvomo.jpg

Vitec ALMA Oy tarjoaa teollisuuden kunnossapitoratkaisut. Järjestelmä monipuolisilla ominaisuuksilla eri toimialojen yrityksille. Pyydä tarjous!

Bolidenin sinkkitehtaalla Kokkolassa tuli ajankohtaiseksi kunnossapitojärjestelmän uusiminen. Valmistelutyön jälkeen MaintALMA-järjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2021. Kaikki vanhan järjestelmän tietosisältö piti siirtää ja konvertoida uuteen kunnossapitojärjestelmään. Siirrettäviä tietoja olivat muun muassa laitehierarkia, laitepaikat ja kaikki laitetiedot, avoinna olevat työt sekä työhistoria viiden vuoden ajalta. Järjestelmään piti vielä siirtää ennakkohuoltotyöt, dokumenttilinkit, varaosat, nimikkeet ja varaosalinkit sekä erilaiset resurssitiedot. Lisäksi kaikki käytössä olevat integraatiot muihin järjestelmiin tuli rakentaa ALMAan.

Odotuksemme olivat kovia, mutta niihin on Vitec ALMAn puolelta onnistuttu vastaamaan. Työprosessimme ovat kehittyneet ja kunnossapitojärjestelmän odotetaan vastaavan kehitystarpeisiimme. Uusi kunnossapitojärjestelmä tulee varmasti maksamaan itsensä parantuneena tehokkuutena takaisin, uskoo kunnossapitopäällikkö Jonas Kronqvist.

Sähköautomaatiosuunnittelussa ja -dokumentaatiossa Boliden Kokkola on hyödyntänyt ALMAa jo yli 10 vuoden ajan. Pitkä asiakkuus vaikutti myönteiseen päätökseen myös kunnossapitojärjestelmän valitsemisessa.

Visuaalisempi ja helpommin hahmotettava järjestelmä

MaintALMAn avulla saimme tehokkaammin käyttöömme projektinhallinnalle tärkeät Gantt-kaaviot sekä myös uudet ja havainnollisemmat dashboardit. Järjestelmä on edeltäjäänsä visuaalisempi, joten muun muassa tehtävien ja varaosanimikkeiden yhteyteen voi liittää myös kuvia ja videoita. Lisäksi laitehierarkia on nykyisin aikaisempaa visuaalisempi, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa. Aivan uusina ominaisuuksina saatiin mukaan "pienriski-" ja "juuri-syy-arvioinnit" sekä KPI-laskentaan liittyviä ominaisuuksia. Aikaisemmin ne täytyi koostaa itse, nyt tiedot saa järjestelmästä automaattisesti, listaa Kronqvist muutoksia.

Kaikkia järjestelmän hyötyjä emme ole vielä edes keksineet. Parannuksia ja uusia käyttökohteita syntyy jatkuvasti lisää käytön yhteydessä.

Kunnossapitojärjestelmään jo suunniteltuja jatkokehityskohteita ovat muun muassa omien ja ulkopuolisten palveluntarjoajien työtuntien ja materiaalien kirjauksen käyttöönotto. Myös monia dokumenttien hallintaan liittyviä kehitystarpeita on jo suunnittelussa.

Koronaa, koulutusta ja kunnossapitoa

Projektin toteutus ja käyttöönotto tapahtuivat kaikki enemmän tai vähemmän koronakurimuksen keskellä. Se ei kuitenkaan prosessia paljoa hidastanut. Suurin osa tapaamisia oli Boliden Kokkolan ja Vitec ALMAn projekti-ihmisten välillä kasvokkain. Yhteydenpito muihin tapahtui kuitenkin Teamsin välityksellä.

Meitä oli kohtuullisen pieni porukka koolla, joten turvallisuudesta pystyttiin huolehtimaan myös kasvokkain. Järjestelmän käyttöönottokoulutus tapahtui Teamsin kautta, ja se oli jo paljon haastavampaa. Saimme kuitenkin kaikista käyttökoulutuksista käyttöömme tallenteet, jotka ovat pysyvästi kaikkien meidän MaintALMA-käyttäjiemme katsottavissa. Sieltä löytyvät ohjeet ja vinkit, jos kaikkea ei heti muista, kertoo Kronqvist.

Kaikki Bolidenin Kokkolan kunnossapitoon liittyvät tapahtumat kirjataan nykyään MaintALMA-järjestelmään. Jo lähes 2/3-osaa Boliden Kokkolan henkilöstöstä on käynyt tekemässä kirjauksia ALMAan.

* * *

Boliden Kokkola on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas ja Kokkolan suurin teollinen työnantaja. Tehtaan palveluksessa on noin 550 eri alojen ammattilaista. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 315 000 tonnia. Tuotannosta noin 85 % menee vientiin.

Suurin osa Kokkolassa tuotetusta sinkistä menee auto- ja rakennusteollisuuden käyttöön.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Boliden Kokkola

Back