9 maaliskuuta 2022

Erillisverkot hyödyntää ALMAa laitetilojensa tuotannonohjauksessa

Erillisverkot_konesali.jpg

Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiö Leijonaverkot Oy omistaa useita suojattuja laite- ja luolatiloja eri puolilla Suomea. Turvalliset tilat tarjoavat useiden eri alojen toimijoille vakaan pohjan luotettavalle toiminnalle ja jatkuvuudelle. ALMAn huoltokirjaratkaisu on käytössä näissä tärkeissä kohteissa, joiden avulla varmistetaan monien kansalaisille kriittisten tietoliikenneyhteyksien häiriötön toiminta.

Operaattorien tarjoamien yhteyksien on toimittava luotettavasti ilman katkoksia. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että toimintaa tukevan tekniikan kunnossapito tehdään ajallaan ja suunnitellusti. Sähkönsyötön ja jäähdytyksen on toimittava 24/7.

Hyödynnämme ALMAa laitesuojien kunnossapidon ohjaukseen sekä laitekannan ja dokumenttien hallintaan. Tiedot löytyvät ALMAsta paljon aikaisempaa tietojärjestelmäämme helpommin ja ne ovat paremmin ajan tasalla. Nopeutta ja tehokkuutta on tullut lisää. Huoltotoiminnan hiilijalanjälki on samalla pienentynyt, kun asentajat eivät ajele turhan takia huoltokohteisiin pelkästään varmuuden vuoksi. Nyt näemme järjestelmästä esimerkiksi laitteiden huoltotarpeen etukäteen, kertoo kiinteistöpäällikkö Pentti Uusitalo Leijonaverkot Oy:stä.

ALMAn huoltokirjaratkaisu on ollut Leijonaverkkojen käytössä vuodesta 2020 lähtien. Uusitalo ja muut järjestelmän noin 20 käyttäjää ovat olleet siihen tyytyväisiä.

Järjestelmä tuntuu taipuvan moneen eri käyttöön, kiittelee kiinteistötekniikan kanssa jo yli 25 vuotta tekemissä ollut Uusitalo.

Mobiilisuus tuo tehokkuutta

Leijonaverkkojen hoidossa olevia kalliosuojia löytyy joka puolelta Suomea. Tilat ovat erityisen hyvin suojattuja ja varmennettuja, jotta sähkökatkokset tai muut ulkopuoliset mullistukset eivät pääse vaikuttamaan niiden toimintaan. Suojat sijaitsevat tyypillisesti aika kaukana toisistaan. Niiden reaaliaikainen seuraaminen yhden järjestelmän kautta helpottaa ja tehostaa kiinteistö- ja laitehuoltoa.

Yksittäisten tilojen ja laitteiden huoltohistoriat löytyvät järjestelmästä. ALMAn mobiilin käyttöliittymän vuoksi asentajat voivat ottaa vastaan työtehtävät mobiilisti ja myös kuitata ne järjestelmän kautta tehdyiksi. Kiinteistöpäällikölle tästä on paljon etua, kun raportointi tapahtuu lähes reaaliaikaisesti, huomauttaa Uusitalo.

Huoltotoiminta on Leijonaverkoilla ulkoistettu. Kun ALMA on myös alihankkijoiden käytössä, pysyy tilaaja koko ajan kartalla siitä, mitä kentällä tapahtuu, miksi ja milloin.

Jatkuvaa kehitystä

Leijonaverkkojen aikaisempi huoltojärjestelmä oli jäykkä ja muutosten tekeminen oli vaikeaa. Vanhaan tekniikkaan perustuvaa järjestelmää ei enää päivitetty juuri ollenkaan, joten uusi ratkaisu oli saatava. ALMAn avulla on jo yhdistetty useita vanhempia ja erillisiä järjestelmiä. Tulevaisuudessa yhdistämistä on tarkoitus jatkaa.

Kukaan ei halua muistella useita eri käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Olemme jo nyt hyvällä tiellä kohti yhden ohjelmiston ratkaisua. Maali näkyy jo, mutta samalla on muistettava, että tietojärjestelmien kehitystyö on jatkuvaa. Paikalleen ei voi jäädä, kun maailma muuttuu ympärillä jatkuvasti, muistuttaa Uusitalo.

Erityisen vaikutuksen Uusitaloon on tehnyt ALMAn tekninen tuki. Se on vastannut kysymyksiin todella nopeasti ja asiantuntevasti. Samoin raportoinnin vaivattomuus on ollut positiivinen yllätys.

Ei ole tarvinnut enää erillisiä exceleitä pyöritellä, kun kaiken tiedon ja tarvittavat raportit saa yhdestä paikasta ymmärrettävässä muodossa.

* * *

Suomen Erillisverkot Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan toimintaa ja kriittistä viestintää kaikissa oloissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Suomen Erillisverkot Oy / Ville Rinne

Back