Fimpec hyödyntää ALMAa tehokkaasti suunnittelupalveluissaan

suunnittelu.jpg

Fimpec on teollisuuden projektipalveluiden toimittaja, joka on hyödyntänyt ALMAa suunnittelutoiminnassaan jo monia vuosia.

Fimpecin (ent. CTS Engtec Oy) pääkonttori on Kouvolassa, mutta sillä on toimintaa myös eri puolilla Suomea ja maailmaa. Yritys on toteuttanut erilaisia projekteja kaikilla maailman mantereilla.

Fimpecin sähköautomaatiosuunnitteluosastoa on jo toistakymmentä vuotta vetänyt Jari Mynttinen. Hänen tiiminsä ihmiset työskentelevät monella eri paikkakunnalla ja muodostavat korona-aikaankin tehokkaan työyhteisön. Fimpecin asiakkaita ovat tyypillisesti prosessiteollisuuden yritykset, eli metsä-, energia-, kemian-, kaivos- ja metalliteollisuus.

Tutustuin ALMAan ensimmäisen kerran jo kymmeniä vuosia sitten erään silloisen asiakkaan luona. Meillä oli jonkin aikaa käytössä myös aivan oma tietokantaratkaisu, mutta totesimme sen ylläpitämisen liian työlääksi. ALMAn käytössä meidän ei tarvitse miettiä erilaisia päivityksiä ja integraatioita muihin järjestelmiin, vaan vitec almalaiset pitävät niistä huolen ja järjestelmän ajantasalla, kertoo Mynttinen.

Selkeät mallit toimivat suurten datamassojen kanssa

Mynttisen mielestä ALMAssa on parasta selkeät mallit, joita voidaan soveltaa useassa eri paikassa. Toimintatavat ovat yhteneväiset kaikille käyttäjille heidän roolistaan riippumatta. Kun kaikki toimivat samojen sääntöjen ja mallien mukaan, pienenee myös datassa olevien virheiden määrä.

Suurissa datamassoissa ALMAn edut tulevat parhaiten esiin. Suuria tietomääriä voidaan hallinnoida tehokkaasti yhteneväisten mallien ja ratkaisujen mukaisesti. Laatu paranee, mutta samalla järjestelmä kuitenkin myös joustaa yrityksemme omien tarpeiden mukaan, listaa Mynttinen.

Laadukas suunnittelu takaa asiakkaille laadukkaan lopputuloksen

Fimpecin asiakkaille on tärkeää suunnittelun laatu. Prosessien on toimittava tehokkaasti ja luotettavasti. Eräs keskeinen osa tätä luotettavuutta on tietokantaan perustuva tietojärjestelmä. Se tukee laadukasta suunnittelua ja sitä kautta myös laadukasta lopputulosta.

Meille tyypillisiä suunnitteluprojekteja ovat tehdaslaitosten kokonaistoimitukset sekä erilaiset revisio-projektit. Niissä on tärkeää, että mukana ovat kaikki laitteet, putket, venttiilit ja kytkimet. Meillä ALMA kytkee nämä eri suunnittelijoiden ja suunnittelualojen tiedot toisiinsa. Virtauskaaviot löytyvät järjestelmästä ja erilaiset kohteet ovat linkitettyinä toisiinsa. Tieto kirjataan järjestelmään kertaalleen ja se on sen jälkeen kaikkien järjestelmän käyttäjien hyödynnettävissä, kuvaa Mynttinen järjestelmän toimintaa.

Yksittäisen venttiilin osalta järjestelmässä ovat esimerkiksi tiedot venttiilin tyypistä sekä venttiilin kaikki ulko- ja sisämitat. Kun uusi venttiili lisätään järjestelmään, näkee putkistosuunnittelija hyvin nopeasti minkälainen venttiili tarvitaan. Järjestelmä osaa suoraan tarjota oikeaa laitetta.

Kun laitteita ja kohteita on tuotantolaitoksessa satoja tai tuhansia, ovat nämä tiedot todella kriittisiä toiminnan luotettavuuden ja suunnittelun kannalta, painottaa Mynttinen.

Hyvä ja visuaalinen käyttöliittymä

Mynttisen mukaan toimivaa suunnittelua ei voi tehdä ilman luotettavaa tietokantaratkaisua. Pitkän linjan almakäyttäjä kiittelee käyttöliittymän kehittymistä järjestelmän muiden ominaisuuksien mukana. Visuaalisuutta on koko ajan enemmän, mikä on hyvä asia.

Selvittelemme säännöllisesti, minkälaisia järjestelmäratkaisuja on markkinoilla tarjolla. Olemme pysyneet ALMAn käyttäjinä, koska se on tuttu ja hyvin toimivaksi todettu. Jos ongelmia olisi ollut, niin olisimme varmasti vaihtaneet johonkin toiseen ratkaisuun. Nyt ei ole ollut tarvetta, toteaa Mynttinen.

Voin suositella ALMAa myös muille suunnitelutoiminnassa mukana oleville. Olemme rakentaneet ja räätälöineet ALMAn juuri itsellemme sopivaksi kokonaisuudeksi, joka kehittyy toimintamme mukana.

* * * * *

"Fimpec on projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut huippuosaaja. Toimimme projektikonsulttina niin teollisuuden ja energia-alan suurissa investointihankkeissa kuin erityisasiantuntijana kiinteistö- ja infrasektoreilla. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 25,7 miljoonaa euroa ja työllistämme yli 320 huippuasiantuntijaa Suomessa ja ulkomailla."

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Unsplash

Back