Gasgrid Finland valitsi ALMAn omaisuudenhallintajärjestelmän

gasgrid-2.jpg

Gasgrid Finland Oy:n käytössä oleva kunnossapidon tietojärjestelmä alkaa olla elinkaarensa päässä. Tarjoamakartoituksen ja valintaprosessin lopputuloksena Gasgrid valitsi uudeksi kunnossapito- ja omaisuudenhallintajärjestelmäkseen ALMAn.

Gasgrid Finland Oy on valtio-omisteinen yhtiö, joka on järjestelmävastuuseen asetettu kaasun siirtoverkonhaltija ja operoi korkeapaineista maakaasun siirtojärjestelmää Suomessa. Gasgrid Finland vastaa kaasun siirron ohjauksesta, käytön valvonnasta sekä siirtoverkon teknisestä toimivuudesta ja kaasun laadun ylläpidosta siirtoverkossa. Korkeapaineinen siirtoverkosto on 1150 kilometrin mittainen, sisältäen paineen korottamiseen tarkoitettuja kompressoriasemia, paineenvähennysasemia, venttiiliasemia sekä tiedonsiirtoverkoston. Kaasu tulee Suomeen Venäjältä ja Virosta.

Totesimme, että käytössämme olleen tietojärjestelmän elinkaari oli loppumassa. Kartoitimme monia eri vaihtoehtoja, jotta löysimme juuri meille parhaiten sopivan ratkaisun. Halusimme järjestelmän, joka parantaa tiedolla johtamista ja toimii raportoinnin, analysoinnin ja tulevaisuuden suunnittelun tukena. Myös mahdollisuus kehittää järjestelmään liittyviä toiminnallisuuksia koettiin tarpeelliseksi. Päädyimme ALMAan kokonaisarvioinnin perusteella. Järjestelmä täyttää nykyiset määritellyt, mutta myös mahdolliset tulevaisuuden toiminnallisuus tarpeet", kertoo Gasgrid Finland Oy:n omaisuudenhallinnanpäällikkö Marko Ikävalko.

Vitec ALMAn tarjoaman järjestelmän referenssit olivat vakuuttavia ja Ikävalko pääsi myös tutustumaan järjestelmän toimintaan etukäteen käytännössä.

Hyvä toiminnallisuuksien tuotto, käytettävyys ja ylläpidettävyys", listaa Ikävalko Gasgrid Finlandin tärkeimpiä tietojärjestelmän valintakriteerejä.

Kunnossapidosta laajempaan omaisuudenhallintaan

Kunnossapidon- ja omaisuudenhallintajärjestelmän käyttäjinä ovat Gasgrid Finlandin omat työntekijät, mutta myös palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien edustajia. Kaikkiaan järjestelmällä tulee olemaan käyttäjiä noin sata henkeä.

Kunnossapidosta lähdimme aivan alunperin liikkeelle, mutta nopeasti ymmärsimme, että on samalla järkevää rakentaa laajempi omaisuudenhallintajärjestelmä. Uudella järjestelmällä korvataan useita aikaisempia osaratkaisujamme. Nyt saamme raportointityökalumme ajantasalle, kuten myös muun dokumentaation ja erilaiset ohjeistukset. ALMAssa näitä kaikkia voidaan hallita yhden järjestelmän kautta", huomauttaa Ikävalko.

Hajallaan oleva tieto yhteen ja näkyväksi

Gasgrid Finlandin omaisuudenhallintajärjestelmä on syksyllä 2020 vielä rakentamisvaiheessa. Odotukset ovat kuitenkin kovat.

Odotan, että raportointimme taso paranee huomattavasti, sillä ALMAn avulla voimme luoda ja myös hakea raportteja monista eri työtapahtumistamme. Töiden hallinta ja suunnitelmallisuus tehostuvat, kun työsuunnitelmat ja ohjeistukset voidaan kohdistaa aikaisempaa tarkemmin juuri oikeille henkilöille", sanoo Ikävalko.

Ikävalko kertoo, että projektin alku on sujunut ongelmitta ilman teknisiä haasteita. Järjestelmän toiminnallisuuksista useita on päästy jo kokeilemaan käytännössä, joten tieto alkaa näin muuttumaan oikeasti näkyväksi.

Kuva Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. www.gasgrid.fi

 

Back