Kotkan Energia: ”ALMAn joustavuus on yllättänyt meidät”

kotkan-energia-hovinsaaren_voimalaitos.jpg

Kotkan Energia on hyödyntänyt ALMAn tietojärjestelmää jo kolmen vuoden ajan. Uusia ominaisuuksia on otettu matkan varrella käyttöön joustavasti ja tarpeen mukaan.

Kotkan Energia on Kotkan seudulla toimiva energiakonserni, jonka palveluksessa on yli 100 henkilöä. He työskentelevät useissa eri toimipisteissä ja tytäryhtiöissä. Jo kolme vuotta sitten konsernilla oli tavoitteena päästä eroon useasta päällekkäisestä tietojärjestelmästään ja irrallisista excel-taulukoista. Järjestelmiä saatiin karsittua ja tietoa saatiin enemmän keskitettyä yhteen ja samaan Alma-tietojärjestelmään.

Koko konsernin käytössä on ALMAn tietojärjestelmä, joka on vuosien varrella laajentunut yhä selkeämmin kunnossapitopuolelta kaikkien käyttämäksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Tieto on läpinäkyvää ja kaikkien käytettävissä reaaliaikaisena. Olemme ottaneet käyttöön uusia ominaisuuksia matkan varrella ja olen itse yllättynyt siitä, kuinka joustavasti ne kaikki on saatu mukaan yhteen ja samaan järjestelmään", kertoo tuotantojohtaja Jari Mäkelä Kotkan Energia Oy:stä.

Kaikki haluamamme uudet ominaisuudet on saatu liitettyä järjestelmään. Mitään ei ole tarvinnut jättää pois", hän jatkaa.

Huoltoseisokissa tiedon on liikuttava tehokkaasti

Kotkan Energian voimalaitoksissa on suunnitelmien mukaisesti huoltoseisokit kerran vuodessa. Niiden suunnittelu ja organisointi ovat tarkkaa työtä. Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet suunnitellaan etukäteen niin hyvin kuin mahdollista. Suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa aikataulu-, resurssi-, varaosa- ja kustannustietoa. Seisokki saa kestää vain juuri niin pitkään, kuin on pakko.

Hyödynsimme ALMAa seisokeissamme jo heti ensimmäisenä käyttövuonna 2017. Sen rooli on kasvanut vuosien varrella niin seisokeissa kuin kaikessa muussakin toiminnassamme. Työtehtävät hoituvat ajallaan ja suunnitellusti. Nykyisin saamme paljon tietoa koneiden ja laitteiden kunnosta erilaisten raporttien ja tunnuslukujen muodossa. Niiden avulla voimme tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotka toimivat tärkeässä roolissa päätöksenteon tukena", toteaa Mäkelä.

Kotkassa tehdään paljon muutoksia myös omin voimin

Kolme vuotta sitten tapahtuneen käyttöönoton jälkeen Kotkan Energian vastuuhenkilöt ja Vitec ALMAn asiantuntijat kokoontuivat säännöllisesti kehityspalavereihin. Niissä varmistettiin, että järjestelmä toimii, kuten pitääkin. Samalla ideoitiin järjestelmälle monipuolisempaa käyttöä. Tapaamisia on edelleenkin, mutta aikaisempaa harvemmin.

Oman organisaation osaaminen on jatkuvasti parantunut, joten voimme tehdä paljon ALMAan liittyviä muutostöitä myös omin voimin. Esimerkiksi vuoden 2020 alussa käyttöönotetut dash-boardit, ”kojelaudat”, otettiin alunperin osaksi käytäntöjämme ALMAn avustuksella. Nyt voimme kuitenkin jo tehdä ja muokata niitä myös itse", huomauttaa Mäkelä.

Kojelautanäyttöjä on tehty yrityksen jokaisen liiketoiminta-alueen omiin tarpeisiin. Niiden avulla saadaan näytettyä tiivistetysti liiketoiminnan keskeiset tiedot ja mittarit yhdellä silmäyksellä.

Tieto on kaikille samaa ja jokaisen saavutettavissa ajasta tai paikasta riippumatta", Mäkelä muistuttaa.

Vikavaikutusanalyysin tulokset järjestelmään

Keväällä 2020 Kotkan Energia aloitti kehitysprojektin, jossa konsernin käyttöön on otettu vikavaikutusanalyysiin (RCM-analyysiin) perustuva kriittisyysluokittelu laitteille ja varaosille. Projektin aikana käydään kaikki voimalaitosten laitteet läpi, niiden kunto luokitellaan ja laitteiden ennakkohuolto-ohjelmat päivitetään laitteiden kriittisyyden mukaan. Samassa yhteydessä tarkastellaan laitteisiin liittyvät varaosat ja dokumentit. Käytännössä hanke lähtee liikkeelle Hovinsaaren voimalaitoksesta.

Tämä on iso ja merkittävä kehitysaskel meille. Me määrittelimme oman mallin laitteiden kriittisyysluokittelulle ja vika-vaikutusanalyysille. Vitec ALMA on käytännössä toteuttanut meille ratkaisun, jossa RCM-analyysin tulokset saadaan toimivalla tavalla luokiteltua meidän omaan tietojärjestelmäämme. Tässä on omasta mielestäni hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvin ALMA joustaa ja taipuu erilaisiin käyttötarpeisiin", painottaa Mäkelä.

Kuva: Kotkan Energia

Kotkan Energia Oy on Kotkan kaupungin omistama yhtiö. Kotkan Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja tytäryhtiöt Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy. Konsernin palveluksessa on yli 100 henkilöä, jotka työskentelevät useissa eri toimipisteissä ja tytäryhtiöissä. https://www.kotkanenergia.fi/

Back