Edelläkävijyys velvoittaa: Kun ei ole valmiina – tehdään sellainen

Alun perin AIM Automation and Instrumentation Management Oy (sittemmin nimeltään ALMA Consulting Oy ja nykyinen Vitec ALMA Oy keväästä 2020 lähtien) syntyi innovatiivisessa ympäristössä vuonna 1986. Yritys perustettiin tuotteistamaan Ahlströmin Varkauden paperitehtaan PK3-modernisointiprojektissa ilmenneitä tarpeita. Henkilöosakkaina, pääomistajina ja perustajina olivat Matti Nissilä ja Kalervo Tervola.

ALMAn liiketoiminnan ideana oli "tiedonhallinta tehtaalla", eli miten projektissa syntyvä tieto jää tehtaan ja sen palvelutarjoajien käyttöön tehtaan koko elinkaaren ajaksi. Tuote sai nimekseen ALMA® Illinoisin yliopistolla, jossa Kalervo teki väitöskirjansa. Kampusalueella oleva ALMA MATER-patsas (Kuva: Illinois Library) muistoteksteineen kuvastaa ajatusta tietämyksen hallinnasta:

”Me menneiden sukupolvien edustajat luovutamme tietomme Teille nuorille” ja ”Nuoret nousevat ylös ja siunaavat heidän muistonsa.” (vapaa suomennos).

Tiedonhallintaa reaaliajassa erilaisiin tarpeisiin

Valmis ratkaisu tiedonhallintaan olisi aluksi ostettu valmiina, mutta sellaista ei ollut saatavilla. 1980-luvun jälkipuoliskolla tarjolla oli lähinnä konepuolta varten tarkoitettuja kunnossapito-ohjelmia. Ne eivät soveltuneet automaatio- ja sähköosaajille, joille kunnossapito on enemmän tiedonhallintaa kuin materiaalihallintaa.

Matti toimi automaatio-osaston päällikkönä. Hänen vastuulleen kuuluivat projektit, suunnittelu ja kunnossapito, eli elinkaarihallinta. Kun Kalervo toi mukanaan viimeisimmän käyttöliittymäteknologian eli Macintoshin hiiren ja samalla Maciin oli saatavissa relaatiotietokantasovelluskehitin, yhdistyivät tehtaan tarve ja uusin teknologia. ALMA oli syntynyt.

ALMAn ensimmäinen varsinainen asiakas oli Kemira Kokkola vuonna 1987.

Kemiralle toimitettiin Macintosh-pohjainen tehdasverkko, jossa yksi muutos päivittyi kaikille käyttäjille reaaliajassa. Kyseessä oli nykyinen FieldALMA. Ahlströmin Varkauden voimalaitos rakennettiin ALMAa hyödyntäen vuonna 1988. Asiakas laski, että sen suorat säästöt olivat 1.200.000 silloista Suomen markkaa. ALMAlaisille poiki lisää töitä: sähköpuoli halusi myös oman sovelluksensa, SIIRIn. Samoin konemiehet, joille toteutettiin TERO konekunnossapitoon ja materiaalihallintoon.

1990-luku toi uutta: Windows ja etätyöskentely

ALMAn Windows version ja etäyhteyksien halpenemisen myötä mahdollistui etätyö ja ALMAa päästiin laajentamaan konseptina tehtaan aitojen ulkopuolelle ajasta ja paikasta riippumattomaksi elinkaarihallinnaksi. Samalla tuotteistettiin ratkaisukirjastot ja käyttöönotto sekä asiakastuki, johon kuului etäyhteys asiakkaan sovellukseen sekä päivitykset.

Sovellusalustan silloinen rajoittuneisuus alkoi kuitenkin näkyä etenevän teknologiakehityksen myötä. Tuli aika yhdistää koko tuoteperhe modernilla oliopohjaisella tietokantariippumattomalla teknologialla yhdeksi ALMAksi. Sen päätavoitteiksi asetettiin markkinatutkimuksen tulosten perusteella helppokäyttöisyys ja integroitavuus muihin järjestelmiin.

Edelläkävijänä ALMA julkisti myös mobiilisovelluksen.

Uuden sukupolven ALMAlla on sittemmin toteutettu konsernisovelluksia, joissa on yhtenäistetty työtavat, käytettävät ratkaisut sekä otettu ALMA tukemaan tuotantoa. Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä siitä, miten saavutetut tuotot ja säästöt ovat moninkertaisia hankintahintaan verrattuna.

Tiedontarve ei lopu – jatkuvuus ja skaalautuvuus arvossaan

ALMAn teknologiset valinnat ja ydinajatukset ovat osoittautuneet kestäväksi ja elinkaareltaan turvatuksi pitkälle tulevaisuuteen. Se on mahdollistanut meille ratkaisujen pitkäjänteisen kehityksen asiakkaidemme hyödyksi. Ydinjärjestelmää ja käyttöliittymiä kehitetään jatkuvasti moderneilla työkaluilla, mikä mahdollistaa nykyisten sovelluksien tarjoamisen palveluna uuden omistajan arvojen, vahvan tuen ja sitoutumisen mukaisesti. Tuotteet ovat toimintamme perusta, kuten ne ovat olleet jo yli 30 vuoden ajan.

Tänä päivänä ALMA-järjestelmäratkaisulla voidaan toteuttaa tuotantolaitoksen ja palveluprosessien elinkaarihallinnan tarpeet ainutlaatuisella tavalla jo esisuunnitteluvaiheesta lähtien.

Kunnossapidon, materiaalihallinnan, hankinnan, liikkuva työn, myynnin ja kiinteistöhuollon ratkaisut voidaan toteuttaa samalla järjestelmäalustalla kuin suunnittelu ja projektointi eri käyttäjäroolien tarpeet ja käyttötavat, käyttöliittymät sekä tietoturva huomioiden. Asiakkaiden ratkaisuja voidaan joustavasti skaalata muuttuviin tarpeisiin.

Sitoutuneet ihmiset tekevät ALMAn

Almalaisissa on osaajia, jotka ovat olleet yrityksemme palveluksessa lähes sen perustamisesta saakka.

Siis jopa kolmekymmentä vuotta. Sellaista näkee enää harvemmin nykypäivänä. Siksi oli luontevaa ehdottaa pitkäaikaiselle työntekijällemme Hannu Raudasojalle Valkoisen Ruusun ritarimerkkiä vuonna 2020 hänen osaamisestaan ja sitoutuneisuudestaan yritykseemme sekä asiakkaisiimme.

Vitec ALMAn toisen perustajan Matti Nissilän nimi seuraa vahvana yrityksen arjessa myös nykypäivänä, vaikka mies itse jäi eläkkeelle 2013. Matin poika Juha Nissilä on työskennellyt yrityksessämme vuodesta 2012 ja on nykyisin toimitusjohtaja.

Vitec Software Group mukaan

Vitec Software Group hankki yrityksen omistukseensa keväällä 2020. Yrityksen henkilökunta ja johto jatkoivat vanhoina työntekijöinä entistä vahvemman omistajan alla. Vitec ostaa hyvin hoidettuja yrityksiä pitääkseen ne ja kehittääkseen niitä edelleen. Vitecin tuella panostamme entistäkin vahvemmin tuotteisiimme, asiakkaisiimme sekä henkilöstöömme.

Arvolupauksemme on, että meihin voi luottaa nyt ja tulevaisuudessa.