engineering offices.jpg

Projekti- ja insinööritoimistot

Projekteissa syntyvä tiedon ja dokumentoinninhallinta, jakaminen, versiointi ja luovutus ovat keskeisiä tekijöitä projektiliiketoiminnassa. Projektiosapuolien täytyy päästä helposti tarvittavaan tietoon käsiksi turvallisesti milloin ja missä vain.

ALMAn ratkaisut mahdollistavat suurten tieto- ja dokumentaatiomäärien hallinnan ja versioinnin projekteissa ja näiden luovutuksen asiakkaalle. Järjestelmää voi hyödyntää suunnittelun keskitettynä tietokantana, dokumentoinninhallintajärjestelmänä tai sähkö- ja kenttäinstrumentointi-, automaatio- ja it-verkkosuunnittelujärjestelmänä. ALMAn ratkaisulla on mahdollista hoitaa myös asennusvalvonta, suunnittelutöidenhallinta sekä aikataulu- ja resurssisuunnittelu.

ALMAn avulla tehostat suunnittelua, teet siitä virheettömämpää ja tasalaatuisempaa sekä varmistat aikataulujen pitämisen.

Henkilöstöllämme on vahva osaaminen ja pitkä kokemus projektien tiedon- ja dokumentaationhallinnasta ja tarjoammekin asiakkaiden projekteihin datamanager- sekä tiedonhallintapalveluita, joiden avulla projektien kokonaistehokkuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa.

Lue lisää:

#Tiedon ja dokumentaationhallinta

#Sähkö- ja automaatio

#Kunnossapito, varasto- ja materiaalihallinta, hankinnat

#Kiinteistöomaisuudenhallinta

#Greenfield, projektit ja investoinnit

#Tietoverkot ja IT järjestelmät