Ratkaisut_shutterstock_97718852_0.jpg
HSEQ, henkilöstö, rekisterit, asiakkaat ja CRM

Räätälöidyt ratkaisut

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Sähköisen laatujärjestelmän ja turvallisuuden ratkaisut

 • Toimintakäsikirja, siihen liittyvä ohjeistus ja dokumentaatio
 • Vuosikello ja muistutukset
 • Riskiarvioinnit
 • Läheltä piti-ilmoitukset

Henkilötietojen ja pätevyyksien hallinnan ratkaisut

 • Erilaiset kortit, voimassaoloajat ja muistutukset, kouluttajatiedot
 • Työsopimukset
 • Koulutusrekisteri
 • Henkilöiden vastuiden hallinta

Asiakas ja CRM -ratkaisut

 • Kontaktien ja dokumentaation- sekä projektien hallinta
 • Tarjoukset
 • Myynti ja laskutus
 • Sopimukset
 • Liityntä taloushallintoon

Rekistereihin liittyvät ratkaisut

 • Asiakasrekisteri
 • Toimittajarekisteri
 • Tuoterekisteri
 • Henkilö- ja koulutusrekisteri
 • Vastuuhenkilöt
 • Sopimukset
 • Vaaralliset aineet, kemikaalit
 • Avaimet
 • Ohjelmistot ja versiot
 • Liitynnät muiden järjestelmien rekistereihin

IT-infraan ja palvelinten hallintaan liittyvät ratkaisut

 • Palvelimet, ohjelmistot ja versiot, vastuut, muistutukset
 • Etäyhteydet
 • Ohjeistus ja dokumentaatio