architecture-2198132_1280.jpg
Kiinteistöomaisuudenhallinta
ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Kevyimmillään kiinteistöpuolen ratkaisujamme ovat esimerkiksi kiinteistötiedon- ja dokumentaationhallinta sekä arkistointijärjestelmät.

Ratkaisulla voidaan hallita kaikki kiinteistöihin liittyvä tieto ja dokumentaatio tehokkaasti sekä jakaa se sitä tarvitseville henkilöille.

ALMAn kiinteistöpuolen ratkaisut sisältävät mm:

 • Projektipankin – korvaa erilliset projektipankit, saat kaiken tiedon ja dokumentaation talteen omaan järjestelmääsi jo esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Tietoa ei tarvitse kasata ja siirtää erikseen projektin jälkeen -> Virheiden määrä minimoituu ja kustannuksia säästyy!
 • Kiinteistön käyttö- ja huoltokirja muodostuu jo projektin aikana.
 • Kiinteistön lähtötietojen, viranomaismääräysten dokumentointi
 • Organisaatiot, vastuualueet ja vastuuhenkilöt
 • Kunnossapidon ohjeistus
 • Kunnossapidon häiriöseuranta, työnsuunnittelu ja ennakkohuollot
 • Kiinteistön kulutusseuranta
 • Kiinteistön valvonta etänä webin kautta
 • Vuokrasopimuksien ja niiden ehtojen sekä dokumentaation hallinta
 • Käyttö- ja vuokrausasteen seuranta sekä muuta vuokraustoiminnan tunnusluvut

ALMA ohjaa ja helpottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmissä vaadittua oman toiminnan valvontaa.

ALMA mahdollistaa kiinteistön elinkaariajattelun, kun rakennusten ja tilojen tietoja voidaan tarkastella koko niiden olemassaolon ajan ja tiedot ovat helposti pidettävissä ajan tasalla.

Talotekniikka (LVISA)

Talotekniikan tärkeimpiin toimintoihin voidaan lukea kiinteistön lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät (LVISA). Teollisuuskiinteistön talotekniikan toiminnot on usein liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään.

ALMA toimii taloteknisen tiedon kokoavana järjestelmänä. Kevyimmillään järjestelmä voi toimia talotekniikan teknisen tiedon ja dokumentoinninhallintajärjestelmänä. Jos asiakkaalla on tarve hallita myös kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimintaa, niin se voidaan hoitaa myös tehokkaasti samassa integroidussa järjestelmässä.

ALMAn (LVISA) ratkaisulla voidaan hallita niin erillisjärjestelmien tietoja kuin niiden kunnossapito:

 • Keskuslämmitysjärjestelmä, lämmönsiirtoverkosto
 • Vedenjakelu, putkistoverkosto varusteineen
 • Ilmanvaihtojärjestelmän laitteineen
 • Kiinteistön sähköjakelu keskuksineen ja johdotuksineen
 • Kaikkien edellisten järjestelmien ohjaus-, säätö-, valvonta- ja suojalaitteet

Palvelumme kattavat asiakkaan tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen myös tiedon siirrot vanhoista järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms. uuteen ALMA ratkaisuun, jolloin siirtyminen uuteen järjestelmään sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet rakennuspuolen ratkaisua voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.