Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

Kehitys- ja ylläpitopalvelut

ALMA-järjestelmää ja sen sovellusalueita kehitetään jatkuvasti.

Kehitystyössä huomioidaan eri toimialojen asiakkaiden tarpeet sekä ympäröivän maailman muutokset.

Käyttöönottopalvelut

Käyttöönottopalveluilla varmistetaan ohjelmistojen optimaalinen käyttöönotto asiakkaan toimintaan.

ALMAn projektipäällikkö koordinoi toimintaa vakioidun projektimallin kautta. 

Koulutuspalvelut

ALMA-järjestelmän käyttöä voidaan tehostaa koulutuksilla ja siten saada siitä enemmän irti erityyppisissä käyttötarpeissa.

Kaikilla Vitec ALMAn kouluttajilla on pitkä kokemus niin koulutuksissa käsiteltävistä aihealueista kuin koulutusten pitämisestä.

Kunnossapito- ja tiedonhallintakartoitukset

Vitec ALMA tekee kartoituksia asiakkaan teknisen tiedonhallinnan sekä kunnossapitoprossien sekä järjestelmien nykytilasta.

Kartoituksen pohjalta syntyy raportti, missä analysoidaan asiakkaan nykytilannne sekä annetaan konkreettiset parannus- ja kehitysehdotukset.

Tiedonhallinta-, projekti- ja ylläpitopalvelut

ALMAn palvelut kattavat koko projektin elinkaaren aina tarjousvaiheesta järjestelmän luovutukseen asti.

Tiedonhallintapalvelu kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa projektin tarvitsemat ratkaisut. ALMA-järjestelmä tarjoaa myös tehokkaat työkalut eri tyyppisten automaatio- ja sähkösuunnitteluprojektien tehostamiseen ja suunnitteluun.

Jatkuvat palvelut: palvelukeskus- ja tukipalvelu, palvelupäällikkö ja datamanager

Kaikki asiakkaiden tukipyynnöt hallitaan ja käsitellään palvelukeskuksen kautta, mikä koordinoi palveluita asiakkaiden palvelutasojen mukaisesti. Palvelukeskus myös auttaa virhe- ja vikatilanteiden ratkaisussa.

Palvelupäällikkö varmistaa sovelluksen parhaan mahdollisen hyödynnettävyyden sekä koordinoi asiakkaan palvelua pitkäjänteisesti. Palvelupäällikköpalvelun kautta voidaan syventää yhteistyötä sekä nopeuttaa uusien ratkaisujen implementointia asiakkaan toimintaprosessiin.

Datamanager-palvelun avulla varmistat projektien optimaalisen tiedonhallinnan sekä siiinä syntyvän tiedon hyödynnettävyyden projektin jälkeisen elinkaaren aikana.