work-5382501_1280.jpg
Projektit ja projektienhallinta
ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Projekteissa syntyy eri vaiheissa valtava määrä tietoa ja dokumentaatiota eri osapuolien tuottamana. Projektien onnistumisen kannalta tehokkaasti hoidettu tiedonhallinta on keskeisessä asemassa. Tähän tarvitaan hallitut menettelyt ja toimintatavat sekä toimintaa hyvin tukevat työkalut.

ALMA tarjoaa projektienhallintaan erinomaiset ratkaisut. Sillä voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös projektin jälkeen (teknisen dokumentoinninhallinta-, kunnossapito-, suunnittelujärjestelmä), jolloin projektissa syntyneitä tietoja ei tarvitse siirtää sen jälkeen erillisiin järjestelmiin.

Projektien alku- ja esisuunnitteluvaiheessa ALMA voidaan hyödyntää projektipankkina. Projektipankin kautta voidaan jakaa tarjouspyyntömateriaali ja dokumentaatio sitä tarvitseville osapuolille. ALMAsta voidaan helposti myös ajaa ulos tarjouspyyntöihin ja hankintoihin tarvittavaa materiaalia.

Hyödynnettäessä ALMAa loppuasiakkaan tai projektin omistajan projektipankkina kaikki tieto saadaan keskitetysti talteen.

Myös projektien budjetoinnissa ja kustannusseurannassa

ALMA voidaan hyödyntää projektien budjetoinnissa ja kustannusseurannassa. Järjestelmään voidaan ennustaa eri kustannuslajit ja seurata niiden toteumaa projektin aikana. Projektien edistymää voidaan seurata myös tehokkaasti. Edistymäseurannalla projektien aikataulujen pitävyyttä voidaan parantaa ja vähentää subjektiivisiin ja epämääräisiin arvoihin kuluvaa aikaa.

ALMA tarjoaa tehokkaat työkalut eri projektiosapuolien tuottaman suunnittelutiedon (päälaitetoimittajat, insinööritoimistot jne.) tuomiseen järjestelmään. ALMAan ja sen tietokantaan voidaan viedä joustavasti eri osapuolilta, eri muodossa saatavaa tietoa. Huomattavaa on, että tiedot voidaan viedä ja tallentaa ALMAn tietokantaan tietoelementteinä, ei pelkkinä dokumentteina ja metatietoina. Kaikki tieto voidaan linkittää toisiinsa loogisesti ja yksi tieto löytyy järjestelmästä yhden kerran. Tietokantaan viedyt tiedot ovat suoraan hyödynnettävissä jatkojalostettavaksi, raportoinnissa yms.. Useasti myös tiedonsyöttö muihin järjestelmiin voidaan välttää, koska ALMA on integroitavissa niihin.

Palvelumme kattavat asiakkaan ympäristön, tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen projektien tiedonhallintapalveluita: mm. projekti- ja tiedonhallintamenettelyiden luonti, tiedonhallinnan koordinointi, tiedonsiirrot eri toimijoiden järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet, ALMAn projektiratkaisua voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.