industry-3112436_1280.jpg
Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta
Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Monessa yrityksessä sähkö- ja automaatiotietoja hal­litaan useissa Exceleissä ja CAD-kuvissa henkilöiden omissa kansioissa tai verkkolevyillä. Tiedonhallinta on henkilöriippuvaista.

ALMAlla sähkö- ja automaatiotiedonhallintaa voidaan kehittää vaiheittain.

Alkuvaiheen rakenteellisesta ja riippuvuudet hallitsevasta dokumentaationhallinnasta voidaan siirtyä monipuoliseen ja tietokantapohjaiseen suunnitteluun asti.

Jo ALMAn ensimmäisen tason ratkaisuilla tiedonhallintaa voidaan kehittää ja helpottaa merkittävästi sekä poistaa riskejä.

ALMAn pidemmälle viedyt suunnitteluratkaisut

ElectALMA-sähköistyssuunnittelu kattaa laitoksen kaikki keskukset, sähkölähdöt, kytkentätilat ja muun sähköistystiedon.

Suunnittelijan apuna ovat kattavat kirjastot sekä automatisoidut toiminnot kytkentöjen tarkastelemiseen ja luomiseen.

ElectALMAn avulla suunnittelija:

 • hallitsee laitoksen sähkönjakelun
 • luo standardeja moottoripiirejä; teho ja kierrosluku minimistä maksimiin
 • voi luoda tuotekonsepteja, todellisia tuotteita ja piirustuksia
 • hyödyntää tuote- ja kaapelikirjastoja automaattivalintojen rinnalla
 • luo moottorilistat standardiratkaisujen avulla
 • kytkee moottorin keskukseen ja varaa tarvittavat I/O:t
 • jakaa valmiin suunnittelutiedon piirustusten ja kaavioiden muodossa

Kenttäinstrumentointi

FieldALMA kattaa kaikki piirit, laitteet, kytkentätilat ja kentän tiedot.

Automaatiosuunnittelutiedoista voidaan luoda raportteja, joita voidaan muokata tai käyttää pohjina myöhemmälle suunnittelulle.

FieldALMAn avulla automaatiosuunnittelija:

 • valitsee piirin osat komponenttikirjastosta
 • voi tarkistaa ja päivittää asennustyyppikuvia
 • luo kytkentäverkon ja koteloinnin helposti rekisterien avulla
 • tuottaa asennusdokumentoinnin
 • luo laitekytkennät ja kytkentäkaaviot
 • määrittelee I/O- positioinnin
 • ylläpitää ristikytkentätietoja
 • luo helposti kaikki tarvittavat raportit loppudokumentointia varten
 • voi käyttää kattavia tietokannan import/export-toimintoja

Sovellus- ja järjestelmäsuunnittelu

FieldALMA ja EletALMA ovat toimiva pari myös yhdessä. Ne sisältävät kehittyneitä toimintoja toimittajariippumattomaan järjestelmäsuunnitteluun, jolloin määriteltyjen linkkien avulla suunnittelutieto voidaan liittää automaatiotoimittajien työkaluihin.

Kenttälaitesuunnittelun valmistuttua koossa ovat myös tiedot järjestelmäsuunnittelua varten, kuten hälytysryhmät ja käynnistyssekvenssi.