web-4861612_1280 (1).jpg
Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

DocALMA hallitsee dokumentoinnin

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

DocALMA on tehokas työväline suurtenkin tietomäärien hallitsemiseen. Ohjelmiston avulla organisaation tiedonhallinta yhtenäistyy. Saatavilla on aina ajantasaisin tieto sekä mahdollisuus dokumenttien muutoshistorian tarkastelemiseen.

Projektien alku- ja esisuunnitteluvaiheessa ALMA voidaan hyödyntää projektipankkina. Projektipankin kautta voidaan jakaa tarjouspyyntömateriaali ja dokumentaatio sitä tarvitseville osapuolille. ALMAsta voidaan myös helposti ajaa ulos kaikki tarjouspyyntöihin ja hankintoihin tarvittava materiaali.

DocALMA on laajennettavissa ja liitettävissä osaksi tehtaan laitosmallia. Sitä voidaan näin hyödyntää tehokkaasti laajemmmassa tiedon ja omaisuuden elinkaarenhallinnassa.

ALMA pitää huolta koneista ja laitteista

ALMA hallitsee koneisiin ja laitteisiin liittyvät tuotetiedot. Yhdestä paikasta löytyvät:

 • mitoitustiedot
 • varaosatiedot
 • rakennepiirustukset, asennuskuvat, manuaalit ja muut dokumentit
 • kone- ja laiterekisterit
 • viranomaismääräykset ja tarkastusraportit

ALMAn avulla tuotetiedot ja kunnossapito voidaan yhdistää saumattomasti koneen ja laitteen elinkaaren hallinnaksi.

ALMAn avulla toteutuvat monimutkaisetkin prosessit

ALMA hallitsee tehtaan prosessi- ja laitossuunnittelun mitoitustiedot sekä dokumentoinnin. Sen avulla tehtaan tärkeät tiedot saadaan koottua yhteen paikkaan. Kaikki tieto on hyödynnettävissä niin laitoksen kunnossapidossa kuin myöhemmin myös uusissa kehitysprojekteissa.

ProcessALMAn avulla hallitaan:

 • virtaus- ja PI- kaaviot-laite-, instrumentti-, venttiili-, linja- ja varusteluettelot
 • putkiluokat, venttiililuokat, tyyppipiirustukset
 • prosessiselvitykset ja taselaskelmat
 • lämpö- ja virtaustekniset mitoitukset
 • toimintaprosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
 • kustannusarviot
 • standardit ja viranomaisvaatimukset

ALMA ottaa haltuun sähkö- ja automaatiotiedot sekä dokumentaation

ALMAlla sähkö- ja automaatiotiedonhallintaa voidaan kehittää vaiheittain. Projektin voi aloittaa rakenteellisesta ja riippuvuudet hallitsevasta dokumentaationhallinnasta ja päätyä aina tietokantapohjaiseen suunnitteluun asti.

Lue lisää: Näin hallitset ALMAlla sähkö- ja automaatiotiedonhallinnan sekä dokumentaation

ALMA hallitsee teollisuusrakennukset ja talotekniikan tiedot

ALMA on teollisuuskiinteistöjen tiedonhallintaohjelmisto, eräänlainen moderni huoltokirja. Se tukee kiinteistön monipuolista käyttöä ja tehokasta kunnossapitoa.

Lue lisää: Näin hallitset ALMAlla kiinteistöomaisuutesi

ALMA pitää hallussa IT-omaisuuden ja verkot

ALMAlla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti ja helposti tuotantolaitoksen tai kiinteistön sekä viestintä- ja kaukovalvontaverkon rakenne ja riippuvuudet: verkkoarkkitehtuuri, runkokaapelit, valokuidut, atk ja verkkokaapit, kuitupaneelit, kytkennät ja portit.

Lue lisää: Näin pidät hallussa IT-omaisuutesi ja tietoverkot