Oslo (31) 0.jpg

Verkkopalvelun saavutettavuus kaikille käyttäjille

28 tammikuuta 2019

Saavuttaako verkkopalvelusi kaikki käyttäjät? Testaamme, että verkkopalvelut ovat kaikkien päätelaitteiden saavutettavissa, mutta muistammeko testata saavutettavuuden kaikkien käyttäjien osalta? Design for all -periaatteen mukaisesti suunnitellut palvelut ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa, koska suunnittelussa on otettu huomioon ihmisten erilaisuus, sosiaalinen osallisuus ja tasa-arvoisuus.

EU-direktiivi verkkopalvelun saavutettavuudesta astui voimaan syyskuussa 2018, mutta jäi monelta huomaamatta. EU-direktiivi luo toistaiseksi minimivaatimukset julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluille, mutta lähtökohtaisesti verkkopalvelut kannattaa aina suunnitella kaikkien saavutettaviksi. Miljoonan käyttäjän asiakasryhmä ei ole pieni sivuutettavaksi.

Mistä verkkopalvelujen saavutettavuudessa on kyse?

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Myös näkö- tai kuulovamman kanssa pitää pystyä saamaan sisältö verkkosivuilta. Jos lukijalla on esimerkiksi näkövaikeuksia, häntä auttaa lukemisessa, että sivut ovat mahdollisimman selkeät visuaalisuudeltaan ja että kontrastit ovat vahvoja. Värisokeiden huomiointi väreissä on myös tärkeää; punainen ja vihreä väri ovat hankalia erottaa. Kokonaan sokean pitää pystyä lukemaan verkkosivu ruudunlukuohjelmalla tai jos käyttäjällä on kuulovaikeuksia, pitää esimerkiksi videossa olla tekstitys. Kaiken tekstin pitää olla selkokielistä.

Ennen 23.9.2018 avatuilla julkisilla verkkopalveluilla on siirtymäaika kaksi vuotta saavutettavuusdirektiivin täyttämiseen. 23.9.2018 jälkeen avatuilla verkkopalveluilla siirtymäaika on vuosi.

Miten Vitec Tietomitta edistää verkkopalvelujen saavutettavuutta?

Saavutettavuusdirektiivi koskee myös JHL Sähköisiä asiointipalveluja. Sähköisten asiointipalveluiden saavutettavuuskartoitukseen käytämme sertifioituja asiantuntijoita. Teemme tarvittavat muutokset ja saavutettavuusselosteen sähköiseen asiointipalveluun syksyllä 2019. Organisaation sisällä kerromme saavutettavuudesta ja sen merkityksestä verkkopalveluihin. Onkin tärkeää, että myös omassa organisaatiossasi kerrot saavutettavuudesta ja saavutettavuusdirektiivistä, jotta sen merkitys ymmärretään organisaatiossasi.

Valtiovarainministeriön sivuilta löydät lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Menestyksellistä vuoden alkua!