Two people

GDPR tilannekatsaus tuotekehityksen näkökulmasta

25 toukokuuta 2018

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan tänään, ja olemme tehneet kovasti työtä täyttääksemme sen asettamat vaatimukset. Vaikka asetus itsessään on yksinkertainen, sen toteuttaminen olemassa oleviin järjestelmiin ei ole ollut yksinkertaista. Esimerkiksi oikeus omien tietojen poistamiseen ei ole aivan suoraviivaista, sillä asiaan liittyy muita lakisääteisiä velvoitteita, jotka ajavat tällaisen pyynnön edelle. Tällaisien ominaisuuksien lisääminen vaatii huolellista suunnittelua, toteutusta ja testausta.

JHL-toiminnanohjausjärjestelmään on tullut useita muutoksia, ja järjestelmään onkin lisätty GDPR:n edellyttämiä toimintoja henkilötietojen käsittelyyn ja käsittelyn valvontaan. H08-version päivitykset ovat tällä hetkellä käynnissä.

Joitakin muutoksia on vaadittu myös muihin palveluihin, kuten sähköiseen asiointiin, asiakasraportointiin ja laskunvälitykseen. Näille palveluille on lisäksi tehty auditointi ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation taholta. Kriittisimmät löydökset on korjattu ja testattu. Lisäksi olemme parantaneet palveluiden lokituksia siten, että henkilötietojen käsittelyn valvonta täyttää asetuksen vaatimukset. Näihin palveluihin toteutetut GDPR-muutokset tulevat voimaan seuraavien julkaisujen yhteydessä.

Työ GDPR:n osalta ei pääty tähän. Uuden asetuksen vaatimukset tulee ottaa huomioon myös jatkossa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että asetuksen vaatimukset ovat osa uusien ominaisuuksien suunnittelutyötä. Todennäköisesti tulevina kuukausina asetuksen tulkinta tulee vielä täsmentymään. Seuraamme tilannetta ja otamme huomioon tarkennuksien mahdolliset vaikutukset.

Tuotekehityksen näkökulmasta tämä on ollut haasteellinen mutta myös hyödyllinen projekti. Tietosuoja on aina ollut meille tärkeä asia, ja siksi GDPR on saanut etusijan tuotekehityksessä viimeisen vuoden ajan. Nyt olemme kuitenkin päässeet purkamaan työjonoa muidenkin kuin GDPR-muutosten osalta. Kiitän kaikkia osapuolia kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä. Ennen kaikkea haluan kiittää ohjelmistokehitystiimiä ja muita projektiin osallistuneita. Kova rutistus on takana mutta onneksi kesälomat ovat edessä. 

Aurinkoista kesää!