29 maaliskuuta 2022

Miten VINGO Toiminnanohjausjärjestelmä tukee jäteyhtiöitä uuden jätelain vaatimuksissa?

Silva Virtanen
Toiminnanohjaus-VINGO-palvelut.png

Jätelain uudistuksella haetaan edellytyksiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Taajamissa lajittelumahdollisuudet paranevat lähitulevaisuudessa entisestään ja tämä aiheuttaa muutostarpeita jätehuoltoyhtiöiden toimintaan. Monessa yhtiössä mietitään, miten tarjota alueella mahdollisimman hyvä palvelukokonaisuus järkevällä kulurakenteella, ja miten hallita käytännön muutokset siirtymäaikana. VINGO Toiminnanohjauksen palvelut vastaavat alan tarpeisiin.

Jätelain vaikutus numero 1: Yhteydenotot lisääntyvät 

Yhteydenottojen määrä tulee lisääntymään asiakkaiden palvelutarpeiden ja velvoitteiden kasvaessa jätelain muutosten ja muuttuvien urakka-alueiden myötä sekä palveluiden siirtyessä taholta toiselle. Tätä yhteydenottotulvaa voi hallita sähköisten asiointikanavien kautta, joiden käyttö onkin jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2021 väestöstä 82 % käytti internetiä useita kertoja päivässä. Alle 54-vuotiaista internetiä käyttää useita kertoja päivässä yli 90 %.  

Palvelujen tilaaminen asiointipalvelusta

VINGO Asiointi auttaa muutoksen hetkellä vähentämään painetta asiakaspalvelussa ja palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Asiointipalvelu on asiakkaan käytössä 24/7. Sen kautta asiakas pystyy tilaamaan palveluita haluamalleen kohteelle ja näkemään muun muassa menneet ja tulevat tyhjennykset sekä laskut. Myös viestintä hoituu suoraan asiointipalvelussa.  

Helpotusta asiakaspalveluun

Asiakaspalvelu saa pyynnöt asiointipalvelusta suoraan VINGOon käsiteltäväksi ja voi suorittaa yleisimmät toiminnot, joita tarvitaan asiakkaiden palveluun. Asiakaspyynnöt on myös helppo ohjata eteenpäin, mikäli asia vaatii laajempaa tutkintaa. Asiakaspalvelua helpottavat myös automaatiotoiminnot, joita voidaan käyttää esimerkiksi hukkanoutojen käsittelyyn ja sitä kautta asiakkaiden tiedotukseen SMS-viestillä.  Muuttuvissa tilanteissa saatetaan tarvita lisää käsipareja, ja uudistetun VINGOn avulla perehdyttäminen käy kätevästi. 

Jätelain vaikutus numero 2: Logistiikan tarve kasvaa 

Siirryttäessä yhä vahvemmin kunnan järjestämään kuljetukseen, myös tarve logistiikalle ja ajojen seurannalle lisääntyy. On tärkeää, että tieto välittyy asiakkaan, urakoitsijan ja asiakaspalvelun välillä saumattomasti ja ilman viiveitä. Ajojärjestelijän on pystyttävä reagoimaan poikkeustilanteisiin nopeasti.  

Muuttuvien tilanteiden seuranta ja viestintä

Viimeisten vuosien aikana olemme oppineet, että poikkeusajat vaikuttavat myös jätehuoltoon. Ajojen ollessa myöhässä, on tilanteesta hyvä informoida mahdollisimman nopeasti. SMS-viesti tavoittaa asiakkaat välittömästi, ja ajojärjestelyssä voidaan tehdä ketterästi muutoksia ajoihin. VINGO Logistiikan avulla asiakaspalvelu näkee tilanteen koko ajan reaaliaikaisesti. Näin vältytään siltä, että roskikset eivät pursua yli äyräidensä. Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä. 

Tieto kulkee saumattomasti läpi koko palveluketjun

Urakoitsijat voivat ottaa helposti käyttöön VINGO Kuljetus -mobiiliautopäätteen, joka on täysin reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Kuljettajat saavat välittömästi tiedon uudesta tilauksesta, ja vastaavasti asiakaspalvelu ja ajojärjestely voivat seurata kuskien kuittauksia ja ajojen tilannetta graafisesta näkymästä. Urakoitsijat näkevät ainoastaan heille kuuluvat kuljetukset. VINGO Ajoreittien avulla voi kartalta seurata joka viikkoisen tilanteen ja puuttua muuttuviin tilanteisiin jo ennalta.

Jätelain vaikutus numero 3: Velvoitteet kasvavat 

Kirjanpitovelvoitteet lisääntyvät ja muuttuvat uuden jätelain ja jäteasetusten myötä. Tästä esimerkkinä on sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönotto 1.1.2022. Sähköisen siirtoasiakirjan tietosisällön velvoitteet lisääntyvät 1.9.2022. Tällöin astuu voimaan myös velvoite siirtää sähköiset siirtoasiakirjat SYKE:n kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin. 

Siirtoasiakirjat kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin

VINGO Kuljetuksen avulla sähköinen siirtoasiakirja muodostuu automaattisesti siirtoasiakirjan velvoittavan jätteen osalta. Jätteen tuottajalle voidaan lähettää siirtoasiakirja allekirjoitettavaksi jo tilauksen tekohetkellä, ja tuottaja voi allekirjoittaa siirtoasiakirjan tekstiviestin linkkiä painamalla omalta puhelimeltaan. SYKE-arkiston auettua, me Vitecillä varmistamme että siirtoasiakirjat lähetetään arkistoon lain vaatimalla tavalla. 

Vitec auttaa muutoksessa 

Vaikka muutos on pysyvää, ei sen tarvitse olla tuskallista. Asiantuntijamme ovat tukenanne, ja kehitämme jatkuvasti VINGOa asiakkaidemme tarpeiden ja markkinan vaatimusten mukaisesti. Ohjelmistoon on tuotu uusia toimintoja komposti-, taajama- ja rakennustietojen hallintaan, sekä siirtoasiakirjoihin liittyviä lisätoiminnallisuuksia.  Viimeisimpänä olemme kehittäneet Lisätapahtumat-toiminnon, jonka avulla voi huomioida väliaikaisesti kohonneet kustannukset asiakkaiden laskutuksessa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Lue lisää 

Mustankorkealla on tiedon läpinäkyvyys lisääntynyt uudistetuilla VINGOn logistiikkaratkaisuilla 

VINGO valmiudessa kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin 

Back