13 toukokuuta 2019

Siirtoasiakirjapalvelu lakisääteisten asiakirjojen käsittelyyn

Silva Virtanen
Vitec (0630) 0.jpg

Väärin tai puutteellisesti täytetyt siirtoasiakirjat, asiakkaan löytäminen kohteesta allekirjoitusta varten, asiakkaalle siirtoasiakirjan lähettäminen, paperikasa varastossa… Kuulostaako tutulle, mikäli käsittelet ympäristöhuollon siirtoasiakirjoja?

Ennen siirtoasiakirjan arkistointia, on sen täyttämiseen, allekirjoituksiin ja arkistointiin käytetty paljon aikaa. Ja myöhemmin samaisen siirtoasiakirjan löytäminen mapeista on vähintäänkin hankalaa. Näistä lähtökohdista kehitimme asiakkaan, kuljettajan ja vastaanottajan työtä helpottamaan digitaalisen Siirtoasiakirjapalvelun, joka korvaa paperiset ja pdf-tiedostoina lähetettävät siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjapalvelu helpottaa siirtoasiakirjojen käsittelyä ja hyödyntämistä, kun niitä voidaan hakea erilaisilla hakukriteereillä, esimerkiksi EWC-koodilla.

Siirtoasiakirjapalvelu erilaisille käyttäjäryhmille

Sähköinen siirtoasiakirjapalvelu on suunniteltu palvelemaan sekä jätettä vastaanottavia yrityksiä että kuljetusyrityksiä.

Jätteen vastaanottajan siirtoasiakirja 

Jätteen vastaanottaja voi ottaa käyttöön oman Siirtoasiakirjapalvelun, jolla hän pystyy auttamaan sekä kuljetusyritystä että asiakasta siirtoasiakirjojen täytössä. Tällöin siirtoasiakirjan luo joko asiakas tai kuljetusyritys mobiiliapplikaatiossa. Jos asiakas luo siirtoasiakirjan, voi hän lähettää siirtoasiakirjan tiedoksi haluamalleen kuljetusyritykselle, jolloin kuljetusyritys voi täydentää siirtoasiakirjaa tyhjennyksen tiedoilla.

Jätteen vastaanottaja näkee jo etukäteen, mitä kuormia on tulossa. Kun kuorma saapuu, siirtoasiakirja yhdistetään automaattisesti sitä vastaavaan punnitustietoon. Paperisia siirtoasiakirjoja ei siis enää tarvitse siirrellä kädestä toiseen, vaan tarvittavat tiedot löytyvät siirtoasiakirjalta ja arkistointikin sujuu helposti. Asiakkaan vastuu siirtoasiakirjan täytöstä sujuu helposti samalla, kun hän tilaa tyhjennyksen haluamaltaan yritykseltä.

Kuljetusyrityksen siirtoasiakirja

Jätteen kuljetusyritys voi ottaa käyttöön Siirtoasiakirjan palveluna siten, että siirtoasiakirja luodaan jo tilausta ja tehtävää luotaessa ja se lähetetään jätteen tuottajalle etukäteen. Jätteen tuottaja voi avata siirtoasiakirjan ja allekirjoittaa sen sähköisesti. Näin kuljettajan ei tarvitse metsästää isolta alueelta jätteen tuottajaa allekirjoittamaan paperista siirtoasiakirjaa, eikä myöskään täyttää käsin siirtoasiakirjan tietoja vaan tiedot täydentyvät mobiilisovellukselta automaattisesti.

Kun siirtoasiakirja on valmis, saavat jätteen vastaanottaja ja asiakas oman linkkinsä siirtoasiakirjaan. Myöhemmin siirtoasiakirjaa pääsee tarkastelemaan VINGOsta suoraan tilaukselta tai Siirtoasiakirjapalvelusta. Helppoa ja nopeaa - kaikille!

Heitä hyvästit paperisille siirtoasiakirjoille ja ajan tuhlaukselle! VINGO Siirtoasiakirjapalvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa! Siirtoasiakirjat ja mobiiliapplikaatiot brändätään yrityksen omalla visuaalisella ilmeellä.

Lue lisää siirtoasiakirjapalvelusta

 

VINGO Toiminnanohjausjärjestelmä siirtoasiakirja

Digitaalinen siirtoasiakirja helpottaa lakisääteisten asiakirjojen käsittelyä ja arkistointia.

Back