25 toukokuuta 2022

Uudet siirtoasiakirjavelvoitteet ja siirtoasiakirjarekisteri

Laura Kauhanen
Siirtoasiakirja-VINGO.jpg

Sähköiset siirtoasiakirjat tulivat pakollisiksi 1.1.2022, mikä ennakoi syyskuussa käyttöön otettavaa kansallista siirtoasiakirjarekisteriä eli SIIRTO-rekisteriä. Rekisterin taustalla on EU:n jätedirektiivin perustuva vaarallisen jätteen seurantavelvoite sekä POP-asetuksen pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävien jätteiden seurantavelvoite. Rekisteri täyttää samalla myös tietotarpeet rakennus- ja purkujätteestä, parantaa jätetietojen jäljitettävyyttä ja toimii välineenä kuljetusten seurantaan. Tietojen kerääminen sähköisesti mahdollistaa myös eri järjestelmiin raportoivien tietojen yhdistämisen ja jakamisen. (Ympäristöministeriö 2022.)

Kenen vastuulla on laatia siirtoasiakirja ja toimittaa tiedot rekisteriin?

Jätteen tuottaja tai haltija on ensisijaisesti vastuussa siirtoasiakirjan laatimisesta ja tietojen toimittamisesta rekisteriin. Usein kuitenkin esimerkiksi kuljetusliike laatii siirtoasiakirjan jätteen tuottajan puolesta ja silloin se toimittaa tiedot myös rekisteriin. Kun jätettä noudetaan kotitaloudesta, kuljettaja huolehtii aina siirtoasiakirjan laatimisesta ja tietojen toimittamisesta. Jotta estetään tietojen toimittaminen rekisteriin tuplana, on tärkeää aina sopia kuka toimittaa tiedot. Tiedot toimitetaan sähköisesti rekisteriin siitä järjestelmästä, jossa siirtoasiakirja on luotu. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot tallennetaan asiointipalvelun kautta. Tiedot tulee toimittaa rekisteriin viivytyksettä jätteen siirron päätyttyä. Kaikilla jätteen siirron osapuolilla on mahdollisuus tarkastella siirtoasiakirjoja rekisteristä. (Ympäristöministeriö 2022.)

Rajapinta SIIRTO-rekisteriin

VINGO toiminnanohjausjärjestelmästä siirtoasiakirjojen tiedot siirtyvät rajapinnan kautta siirtoasiakirjarekisteriin 1.9.2022 alkaen. Tietojen siirtymisen kannalta on hyvä ottaa huomioon, että kaikki rekisteriin vaadittavat tiedot on täytetty asiakaskorteille sekä hinnastoon.

Mikäli jätteen tuottaja on laatinut siirtoasiakirjan itse ja vastaa sen tietojen toimittamisesta rekisteriin, voidaan VINGOssa estää tietojen siirto asiakaskohtaisesti. Tietojen siirto voidaan estää myös tuote- ja tilauskohtaisesti, mikäli laaditaan siirtoasiakirjoja jätteistä, joiden tietoja ei kuulu toimittaa rekisteriin.

VINGON uusin versio sisältää uusien siirtoasiakirjavaatimusten ja siirtoasiakirjarekisterin kannalta tarvittavat uudet hinnaston kentät.

Asiantuntijamme auttavat mielellään  Kysy lisää!

Back