Vitec (0664) 1.jpg

Pölyttyvä data edistämään yhteisiä kiertotalouden ratkaisuja

13 elokuuta 2019

Kiertotalouden vauhdittamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan yhdistää dataa tulevaisuuden tietotarpeiden hallinnoimiseen. Kiertotalouden ytimessä pyöritetään vielä paljon paperia, ja dataa jää pölyttymään arkistojen uumeniin ilman, että sitä voidaan hyödyntää kiertotalouden seuraamisessa ja kehittämisessä. Suurin osa siirtoasiakirjoista on tällä hetkellä vielä paperisia tai pdf-liitteitä, joiden hallinnointi ja käyttö esimerkiksi raportointitarkoituksiin on vaivalloista, ellei jopa mahdotonta.

Ennakoitavuutta materiaalin kiertoon

Ympäristöministeriö totesi tiedotteessaan (Hakaste, 2019), että siirtoasiakirjojen digitalisoiminen on avainasemassa, kun haetaan tulevaisuuden ratkaisuja jätteen hyödyntämiselle ja materiaalin kiertoon tulemisen ennakoimiselle.

Siirtoasiakirjojen digitalisoiminen auttaa keräämään arvokasta tietoa jätteen kulusta. Tulevaisuudessa näitä tietoja voidaan yhdistää ja hyödyntää koko Suomen kiertotalouden edistämiseksi. Digitalisoimalla jätteen kierron voimme saada tietoa jo etukäteen markkinoille saapuvasta materiaalista, jolloin tieto jätteen kierrosta saavuttaa kaikki osapuolet ja dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi raportoinnin tarpeisiin.  Siirtoasiakirjojen digitalisoiminen sujuvoittaa lisäksi käyttäjien arkea toimistolla, autossa ja työmailla. 

Digitaaliset siirtoasiakirjat avuksi datan keräämisessä

Arvokkaan datan saaminen käytettäväksi on avainasemassa EU:n asettamien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Kierrätyksen tehostamiselle pitääkin löytää nopeasti uusia yhteisiä ratkaisuja, yhteisten kierrätystavoitteiden saavuttamisenkin vuoksi. Datan hyödyntäminen raportoinnissa auttaa tuottajaa parempaan kierrätykseen, jolloin annamme avaimet jätelain ensisijajärjestyksen toteutumiselle ja samalla säästämään selvää rahaa.

Me Vitecillä kehitämme näihin haasteisiin ratkaisuja, jotka palvelevat koko kiertotaloutta ja materiaalin kulkua. Kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita ja kokemuksia kehitämme ratkaisuja, joilla materiaalit saadaan parempaan hyötykäyttöön. Vitecin Siirtoasiakirjapalvelu on luotu keräämään pölyttyvää dataa tulevaisuuden tietotarpeet huomioon ottaen. Samalla se helpottaa tuottajan, kuljettajan ja toimiston arkea. Tuottaja pystyy seuraamaan raportoinnista jätemäärien ja kierrätyksen kehittymistä ja näin parantaa toimintaa uudelle tasolle.

Tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa päästään alkuun hyödyntämällä jo olemassa olevan dataa. Innovaatioita tarvitaan arkistoissa pölyttyvän datan keräämiseksi ja yhteisen kiertotaloutta edistävän ratkaisun löytymiseksi. Me olemme mukana talkoissa rakentamassa vihreämpää tulevaisuutta uusilla ratkaisuilla – ja haluaisimme kuulla myös sinun ajatuksiasi kiertotalouden toteutumiseen.

 

Lähteet:

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Digi_vauhdittamaan_rakennusjatteen_kierr(50135)

Rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittäminen – loppuraportti (Riikka Kinnunen, Winto Better World Oy, 7.5.2019)

Blogi julkaistu Uusiouutiset.fi-sivustolla: 
https://www.uusiouutiset.fi/polyttyva-data-edistamaan-yhteisia-kiertotalouden-ratkaisuja/