Metsäsairilalle kustannussäästöjä logistiikkaratkaisujen keskittämisellä

28 kesäkuuta 2022

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, jonka perustehtävä on lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen. Yritykselle tuli ajankohtaiseksi kuljetusohjelmiston päivittäminen, kun se halusi keskittää tiedot yhteen järjestelmään ja myös helpottaa viranomaisvalvontaa.

Metsäsairilassa työskentelevä jätehuoltoinsinööri Jarmo Halonen on ollut käyttöönottamassa VINGOn uudistettuja logistiikkaratkaisuja ajojen hallintaan.  Yrityksellä on ollut käytössään VINGO Toiminnanohjausjärjestelmä jo ennestään, ja nyt ajonohjauksen selainpohjainen työkalu toi uudenlaisen käyttökokemuksen ja entistä helpommat työkalut ajojärjestelyyn.

VINGO Logistiikan avulla ajoreittien suunnittelu ja seuranta ovat helppoa. Nyt voimme hallita nopeammin poikkeamatilanteita ajoreiteillä. VINGO Logistiikan käyttöönotto sujui vaivattomasti ja Vitec Tietomitalta saatiin tukea projektissa”, kertoo Jarmo. 

Metsäsairilassa hyödynnettiin VINGOn testiympäristöä taustalla uusien kuljetusasiakkaiden tuonnissa ohjelmistoon ja reittiaineiston käsittelyssä. VINGO Logistiikka toi puolestaan helpotusta urakka-alueiden suunnitteluun. 

Uuden alihankkijan myötä Metsäsairila otti käyttöön myös VINGO Kuljetus -mobiiliautopäätteet kuljettajille. Ratkaisujen keskittäminen yhteen järjestelmään on tuonut Metsäsairilalle kustannussäästöjä, kun tiedot kulkevat jouhevasti yhdessä järjestelmässä. Tukea ja palvelua saa jatkossa yhdeltä toimijalta. 

Jarmo-Metsasairila.jpg