Espoo T (7372) 0.jpg
Rakennustietorekisteri mahdollistaa tietojen hallitun päivittämisen

Rakennustietorekisteri

Rakennustietorekisteri on JHL:n lisäohjelma, jossa ylläpidetään Väestötietojärjestelmästä saatavaa rakennus- ja kiinteistörekisteriä. Rakennustietorekisteri mahdollistaa tietojen hallitun päivittämisen. Ohjelman avulla valvova jätehuoltoviranomainen voi työskennellä JHL:ssä rakennus- tai kiinteistölähtöisesti.

Rakennustietorekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja rakennuksista:

  • omistajat
  • asukkaat
  • huoneistot
  • poikkeusluvat
  • kaivot
  • jäteastiatiedot (JHL:n asiakasrekisterin palvelut)
  • kimppa-astiat (JHL:n kimpat)

Miksi oma rekisteri?

Tiedämme, että Väestötietojärjestelmästä saatava aineisto ei ole kaikilta osiltaan ajan tasalla kun taas JHL:ssä olevat rakennusten laskutustiedot ovat. Rakennustietojen tuominen tietokantaan JHL:n asiakastietojen rinnalle mahdollistaa puuttuvien tietojen lisäämisen alkuperäisen aineiston kärsimättä.

JHL:ssä voidaan verrata asiakkuuksiin liittyviä rakennuksia ja poimia listoja rakennuksista, jotka eivät kuulu järjestetyn jätehuollon piiriin. Näille rakennuksille voidaan tehdä tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Kaivorekisterin tietojen perusteella voidaan suunnitella esimerkiksi alueellisia tarkistuksia.