Espoo T (7372) 0.jpg
Rakennustietorekisteri mahdollistaa tietojen hallitun päivittämisen.

Rakennustietorekisteri

Rakennustietorekisteri on VINGOn lisäohjelma, jossa ylläpidetään Väestötietojärjestelmästä saatavaa rakennus- ja kiinteistörekisteriä. Rakennustietorekisteri mahdollistaa tietojen hallitun päivittämisen. Ohjelman avulla valvova jätehuoltoviranomainen voi työskennellä VINGOssa rakennus- tai kiinteistölähtöisesti.

Rakennustietorekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja rakennuksista:

  • omistajat
  • asukkaat
  • huoneistot
  • poikkeusluvat
  • kaivot
  • jäteastiatiedot (VINGOn asiakasrekisterin palvelut)
  • kimppa-astiat (VINGOn kimpat)

Miksi oma rekisteri?

Tiedämme, että Väestötietojärjestelmästä saatava aineisto ei ole kaikilta osiltaan ajan tasalla kun taas VINGOssa olevat rakennusten laskutustiedot ovat. Rakennustietojen tuominen tietokantaan VINGOn asiakastietojen rinnalle mahdollistaa puuttuvien tietojen lisäämisen alkuperäisen aineiston kärsimättä.

VINGOssa voidaan verrata asiakkuuksiin liittyviä rakennuksia ja poimia listoja rakennuksista, jotka eivät kuulu järjestetyn jätehuollon piiriin. Näille rakennuksille voidaan tehdä tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Kaivorekisterin tietojen perusteella voidaan suunnitella esimerkiksi alueellisia tarkistuksia.