Stockholm (44) 0.jpg
PALVELUA AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA.

Sähköiset asiointipalvelut

Sähköiset asiointipalvelut koostuvat asiakasraportoinnista sekä loppuasiakkaiden mahdollisuudesta hoitaa asioita verkossa. Jätehuoltoyritysten tarjoamat selainpohjaiset palvelut antavat asiakkaille hyvän palvelukokemuksen sekä mahdollistavat palveluiden käytön ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiakasraportointi

Asiakasraportointipalvelusta jätehuoltoyritysten asiakkaat voivat seurata ja tulostaa raportteja omista tapahtumista päivä-, kuukausi- ja vuositasolla. Asiakkaiden tapahtumat siirretään joka yö palveluun, jolloin asiakkaat saavat aina ajankohtaiset raportit eikä raportteja tarvitse enää tilata jätehuoltoyritykseltä.

Asiakasraportoinnista asiakas näkee hallitsemiensa kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysvälitiedot ja voi seurata antamansa palautteen etenemistä.

Sähköinen asiointi

Sähköisessä asioinnissa asiakas näkee omat palvelunsa ja osoitetietonsa, joihin voi tehdä sähköisesti muutospyyntöjä sekä tilata uusia palveluita. Tilaukset voivat olla esimerkiksi kertaluontoisia lavan vienti- ja tuontitilauksia tai lisätyhjennyksiä astialle. Asiakkaan sähköiseen asiointiin syötetyt tiedot linkittyvät suoraan VINGOssa asiakkaaseen.

Uusi asiakas voi liittyä jätehuoltoon sähköisen asioinnin kautta. Asiakas ilmoittaa sähköisellä lomakkeella itsensä jätehuollon asiakkaaksi ja tilaa tarvitsemansa palvelut.