Stockholm (50) 0.jpg
Ajojärjestelyyn tehokkuutta toimistokartalla.

Onko toimistosi kartalla?

Ajojärjestelijän tehtävänä on luoda tehokkaita ja kannattavia ajoreittejä. Tämän työn helpottamiseksi on ajojärjestelijän työkaluksi toteutettu toimistokartta.

Toimistokartan avulla voidaan paikantaa asiakkaan tarkka sijainti sekä nähdä reitit jätelajeittain, mikä mahdollistaa asiakkaan lisäämisen mahdollisimman optimaaliselle ajoreitille.

Ajoreittien muuttaminen kartalla

Ajoreitteihin joudutaan tekemään muutoksia esimerkiksi jätehuollon asiakaskunnassa tapahtuvista määrän muutoksista johtuen. Toimistokartan avulla asiakkaita voidaan siirtää reitiltä toiselle tai tehdä muutoksia reitin ajojärjestykseen. Asiakaslistaus voidaan tulostaa alueittain kartalle ja sen perusteella tutkia käytössä olevien jäteastioiden tyyppejä ja määriä.