Ökat antal aktier och röster i Vitec

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ökat till följd av den riktade nyemissionen av 2 200 000 B-aktier som bolaget genomförde den 9 november 2022.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier till 37 328 539, fördelat på 2 950 000 A-aktier och 34 378 539 B-aktier, och det totala antalet röster uppgår till 63 878 539. Aktiekapitalet uppgår till 3 732 853,90 kronor.