Ändrat antal aktier och röster i Vitec

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i bolaget till 37 328 539, fördelat på 2 650 000 A-aktier och 34 678 539 B-aktier. Antalet röster uppgår till 61 178 539. Aktiekapitalet är 3 732 853,90 SEK.