Styrelseledamot Crister Stjernfelt har avlidit

Det är med stor sorg vi meddelar att Vitec Software Groups styrelseledamot Crister Stjernfelt har gått bort.

Crister var styrelseledamot i Vitec Software Group (publ) sedan 2009 och ordförande 2013 till 2021. Crister kommer inte att ersättas under perioden fram till kommande årsstämma den 25 April. Crister har varit en uppskattad styrelseledamot och vän, styrelsen och ledning är tacksamma för hans engagemang och den tid vi fick tillsammans med honom. Våra tankar går till Cristers familj.