Vitec_299088840.jpg

Konvertering Autodata

Vi nærmer oss sluttfasen med konverteringen og setter inn enda flere ressurser. Fasen vi er i nå er intens testing av alle programmer før neste og siste fase er stabilitets- og stresstesting.

For henvendelser til kundeservice og support, ber vi om at supportsystemet benyttes. E-post sendes til support.autodata@vitecsoftware.com fremfor til personer. Dette gir oss mulighet til å fordele oppgaver på en god måte internt hos oss. Stein Sandvold har i lang tid jobbet med konvertering på heltid og nå vil også Camilla Larsen i noen uker fremover ikke utføre førstelinje support mellom kl. 09:00 – 13:00, men konsentrere seg om sentrale oppgaver i fornyingsprosjektet. Hastesaker vil selvfølgelig bli behandlet i dette tidsrommet.

Systemendringer:
For å gi prosjektets medarbeidere størst mulig anledning til å fokusere, og minimere risiko i sluttfasen, vil vi ha svært høye krav før vi gjør endringer i dagens system. Det betyr hard prioritering som kan oppleves negativt sett fra kundens ståsted, men som vil sikre en raskere gjennomføring av fornyelsen.

Bakgrunn for konverteringer:
Som tidligere informert, gjør vi dette for å kunne imøtekomme våre kunders krav til videre utvikling av Autodata ERP på en mer hensiktsmessig og effektiv måte i fremtiden. Prosjektet er forsinket. Det er ingen dramatikk i dette, men vi skal luke ut det vi kan av feilkilder for å sikre topp funksjonalitet på den nye plattformen.

Dato for konvertering og informasjon til kunder:
Vi håper at konverteringen kan skje i slutten av 1. kvartal eller i begynnelsen av 2. kvartal. Vi vil komme med dato så fort vi har denne klar. Som tidligere informert vil ingen konvertering skje før vi er sikre på at den vil være vellykket.
Alle kunder vil bli kontaktet direkte god tid i forkant hvor dere vil få all nødvendig informasjon om nyheter og endringer.

Erling Brakkan.png