Infoeasy - A-Melding for 2019 krever oppdatering

15 januar 2019

Infoeasy lønn må oppgraderes til minimum versjon 3.18.2.300 før man sender inn A-Melding for 2019.

A-Meldingen vil feile dersom man sender januar 2019 på gammel lønnsversjon, da denne versjonen sender med Avlønningstype.

Avlønningstype på arbeidsforholdene skal ikke være med f.o.m 2019, ny versjon tester på dato