Infoeasy - Lønn årsavslutningen for 2018

15 januar 2019

Svakhet i infoeasy lønn i forbindelse med årsavslutningen for 2018

Når man foretar årsavslutningen blir Folketrygdens grunnbeløp satt inn med gammel sats.

For de som ønsker og må ha disse satsene oppdatert blir løsningen at man manuelt setter inn riktig beløp under Styreopplysninger ajourhold  og fanen Satser (hentet fra nav.no)

Folketrygdens grunnbeløp skal være: 96 883

Folketrygdens grunnbeløp gjennomsnitt skal være: 95 800

Grunnbeløp gjennomsnitt i fjor skal være: 93 634

Disse satsene blir ikke brukt av lønnsprogrammet før enn til neste årsavslutning, så det vil ikke medføre feil i vanlige lønnskjøringer i løpet av inneværende år.

NB!

For de som har ansatte over 60 år, ta en sjekk på at det er blitt beregnet riktige feriepenger ved årsavslutningen, spesielt med tanke på de som ligger i ‘grenseland’ på 6G. Det utgjør 581 298 kroner i ferieåret 2018.