Autodata - feil på faktura

4 oktober 2021

Vi har for tiden hatt store problemer med ÆØÅ og forskyvning av beløp på våre fakturaer, i tillegg ble det under fakturering pr 30.9.21 hentet feil heading på fakturaene. Dette medførte at alle av våre kunder, som har gjort endringer på sine firmaopplysninger de siste årene har blitt feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

Vi har nå funnet denne feilkoblingen og rettet dette, sammen med ÆØÅ problemet. Vi vil sende dere en ny korrigert faktura.

Vi beklager dette på det sterkeste, og vil i fremtiden prøve å unngå slike feil.